ZMPSiŚ: Przeładunki w górę

lip 18, 2016 | Port Szczecin

1ewaptak

Szczegółowa analiza danych potwierdziła wstępne dobre wyniki przeładunków w zespole portów Szczecin-Świnoujście. W samym czerwcu przeładunki wzrosły o 15,8 %, zaś w pierwszym półroczu o 2,1 %.

W czerwcu br. w portach w Szczecinie i Świnoujściu przeładowano więcej  o ponad 286 tys. ton ładunków niż w czerwcu ub. roku, co stanowi wzrost o 15,8 %. Ten dobry wynik obejmuje wzrost w takich grupach jak: węgiel o 23,9 %, zboże o 23,7 %, drobnica o 17,4 %, ropa i produkty ropopochodne i gaz o 94,2 % – ta grupa zawdzięcza wzrost obsłudze dwóch gazowców w świnoujskim teminalu LNG. Niestety były i spadki: ruda -14,7 %, inne masowe -18,4 %, drewno – 96,6 %. W czerwcu br. obsłużono o 18,5 % więcej kontenerów.

W sumie wyniki za pierwsze półrocze dobrze rokują na dalszą część roku. I tak,  po 6 miesiącach 2016 roku przeładunki wzrosły o 2,1 % wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. Wzrosły obroty drobnicą o 12,8 % oraz ropą  o 4,7 %. Niestety dalej na minusie są obroty w takich grupach towarowych jak: węgiel  -8,9 %, ruda -11,4 %, inne masowe -13,9 %, zboża -2,2 % i  drewno -30,7 %.

Przeładunki kontenerów w pierwszym półroczu br. przekroczyły 40 tys. TEU, co stanowi prawie 3 procentowy wzrost wobec 2015 r.

Prognozując wyniki przeładunków w drugiej połowie roku Spółka zachowuje umiarkowany optymizm. Rynek jest bowiem dosyć zmienny. Niemniej jednak statystyki powinny piąć się w górę, a to za sprawą dostaw paliwa LNG w Świnoujściu oraz uruchomienia Szczecin Bulk Terminal. (Monika Woźniak-Lewandowska)

 

Port Szczecin