Grzegorz Pettke nowym prezesem zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A.

cze 13, 2024 | Polskie nowości

7 czerwca br. Grzegorz Pettke, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego został powołany na stanowisko prezesa zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A. (PRS).

Nowy prezes jest absolwentem Akademii Morskiej w Gdyni. Ma bogate doświadczenie w sektorze morskim, które zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą.

W roku 1991, po ukończeniu studiów na Wydziale Elektrycznym podjął pracę w Polskim Ratownictwie Okrętowym (obecnie SAR), gdzie zdobywał doświadczenie zawodowe elektryka okrętowego. W PRS, gdzie rozpoczął prace w 1997 roku jako asystent techniczny, był inspektorem Centrali, kierownikiem Inspektoratu Maszynowo-Elektrycznego, a także przez ponad 6 lat dyrektorem Pionu Okrętowego. W latach 2013-2016 pełnił funkcję członka zarządu spółki.

Jak informuje PRS, wybór nowego prezesa jest ważnym krokiem w kierunku rozwoju i wzmacniania pozycji spółki na arenie krajowej i międzynarodowej. PRS będzie mógł nadal pełnić ważną rolę podmiotu, który zapewnia utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa oraz jakości nie tylko w branży morskiej, ale również off-shore i lądowej.

Istotnym obszarem działlności PRS będzie także udział w projektach badawczych i rozwojowych, m.in. wspierających innowacje projektowane, badane i wdrażane przez polskie podmioty.

W strategii PRS realizowanej przez prezesa Grzegorza Pettke, będzie ponadto m.in. tworzenie szerokiego lobbingu na rzecz współpracy oraz tworzenia więzi pomiędzy firmami polskimi, wzmacniając pozycję i obszary świadczonych usług na rynku międzynarodowym.

Źródło: PRS