ZMPSiŚ: Budimex wybuduje stanowisko promowe

sie 31, 2012 | Port Szczecin

TPM3Konsorcjum Budimeksu (lider) i Ferrovial Agroman SA (partner) zostało wybrane przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu. Budowa stanowiska promowego nr 1”. Wartość zamówienia to 68,5 mln zł.

 

tpsBudowa nowego stanowiska promowego obejmie budowę nabrzeża o długości 242,15 m o głębokości technicznej 12 m i głębokości dopuszczalnej 13 m, budowę pomostu ruchomego, łoże nabrzeża (konstrukcja, która zamyka stanowisko promowe nr 1 od strony północnej i umożliwia połączenie cumującej przy nabrzeżu jednostki promowej z lądem), stalowy pomost ruchomy, umocnienie dna celem uniknięcia potencjalnych przepłaceń, pomosty wjazdowe na prom umożliwiające wjazd na górny i dolny pokład promu, estakadę na pomost samochodowy umożliwiającą wjazd na górny i dolny pokład promu, galerię pasażerską zrealizowaną wzdłuż nowobudowanego nabrzeża i połączoną z galerią istniejącego stanowiska promowego nr 2 oraz infrastrukturę techniczną i uzbrojenie terenu.
Dzięki nowemu stanowisku statkowemu możliwe będzie przyjmowanie jednostek promowych o maksymalnej długości 220 m, które z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury portowej w Świnoujściu obecnie nie są obsługiwane.Roboty budowlane mają potrwać od 1 października 2012 r. do 30 listopada 2014 r.
Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach działania 7.2 – Rozwój transportu morskiego. Koszt całkowity projektu to ponad 152 mln zł, a unijne dofinansowanie wynosi 70,88 mln zł.