Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki zależnej Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.

lis 12, 2012 | Żegluga Śródlądowa

OTLogist 005Zarząd spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w dniu 8 listopada 2012 roku odbyło się Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o., podczas którego zostały dokonane zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

Zgromadzenie Wspólników spółki Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. powzięło uchwałę w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej następujących osób:

1. Pana Piotra Chajderowskiego,

2. Pana Lesława Podkańskiego.

Zarząd Spółki OT Logistics S.A informuje, że do siedziby Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Christiana Schreyera, Pana Leszka Kuczyńskiego, Pana Adama Gliszczyńskiego oraz Pana Zbigniewa Pucka o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. . Zarząd spółki dziękuje w/w osobą za pracę w Radzie Nadzorczej spółki Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.

Wobec powyższych zmian, w skład Rady Nadzorczej spółki Port Handlowy wchodzą następujące osoby:

1. Pan Zbigniew Nowik,

2. Pan Piotr Chajderowski,

3. Pan Lesław Podkański.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. pozostają w związku z posiadaniem przez OT Logistics S.A. 92,46 % udziałów w jej kapitale zakładowym spółki.

Osoby reprezentujące spółkę OT Logistics S.A.:

Piotr Chajderowski – Prezes Zarządu,

Daniel Stachiewicz – Wiceprezes Zarządu.

Anita Kuczyńska