Zgłoś kandydata do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina

lut 10, 2018 | Polskie nowości

nagrody zeglarskie gala 1 copy

10 stycznia rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina. Zwycięzców poznamy na uroczystej gali zaplanowanej na 24 marca.

Propozycje nominowanych osób i instytucji zgłaszać mogą mieszkańcy Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i Pomorza Przedniego, a w przypadku Nagrody imienia kapitana Ludomira Mączki także mieszkańcy całej Polski. Do zgłaszania kandydatów uprawnieni są także członkowie kapituły oraz instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia, fundacje, organizacje i kluby żeglarskie. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 lutego. 

Formularze zgłoszeniowe wraz z opisami kategorii znajdują się na stronie internetowej www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl. Znajduje się tam także regulamin, który mówi o zasadach przyznawania poszczególnych wyróżnień. 

Nagrody przyznane mogą zostać w 10 kategoriach: 

• Nagrodę imienia kapitana Ludomira Mączki może otrzymać żeglarz z terytorium Polski, Pomorza Przedniego i polonijny. Nagroda może zostać przyznana za: 

– nieprzeciętne osiągnięcie żeglarskie, które miało miejsce w ciągu dwóch minionych lat poprzedzających przyznanie Nagrody;

– dokonania związane z kulturą morską (za które uznaje się między innymi: wyreżyserowanie filmu; napisanie książki o tematyce żeglarskiej/ morskiej; prowadzenie działalności publicystycznej lub propagowanie kultury marynistycznej, w czasie nie krótszym niż 15 lat); 

– za całokształt działalności w dziedzinie żeglarstwa osób, które prowadziły co najmniej 20-letnią, wybitną aktywność w tej dziedzinie. 

Laureat Nagrody im. kapitana Ludomira Mączki otrzymuje: rzeźbę – statuetkę LUDOMIRA oraz 10.000 PLN netto ufundowane przez Gminę Miasto Szczecin. Imię i nazwisko laureata umieszczenie zostanie na tablicy informacyjnej w szczecińskiej Alei Żeglarzy. 

• Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka, przyznawana jest kapitanowi (sternikowi) wybitnego rejsu, który zakończył się w roku poprzedzającym rozdanie Nagród i był związany z Pomorzem Zachodnim lub Przednim (osobą kapitana lub jachtem z załogą złożoną w większości z żeglarzy mieszkających na Pomorzu Zachodnim). Fundatorem Nagrody jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski. 

Żeglarz Roku przyznawana jest żeglarzowi z Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego za szczególne osiągnięcia związane z żeglarstwem. Fundatorem Nagrody jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski. 

Regatowiec Roku – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego przyznawana jest żeglarzowi regatowemu lub trenerowi regatowemu z Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego, który osiągnął nieprzeciętne sukcesy w żeglarstwie wyczynowym. 

Popularyzator Żeglarstwa – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Haski  przyznawaną jest osobie, która popularyzuje żeglarstwo na terenie Szczecina, Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego, w czasie nie krótszym niż 10 lat. 

Nagroda Kota Umbriagi stanowi wyróżnienie przyznawane za znaczące osiągnięcia na polu żeglarstwa lub jego popularyzację. Przeznaczono ją dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat oraz placówek oświatowych Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego oraz innych podmiotów prawnych, krzewiących żeglarstwo wśród dzieci. 

Nagroda Kulturalna Żeglarskiego Szczecina przyznawana jest osobom fizycznym i prawnym, organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom oraz innym podmiotom za działalność artystyczną lub kulturalną o tematyce morskiej (wodnej, żeglarskiej) o szczególnym znaczeniu dla Szczecina, Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego. 

Wydarzenie Żeglarskie jest Nagrodą, którą wyróżnia się imprezę o tematyce żeglarskiej lub inne nieprzeciętne zdarzenie z nią związane, które zostało zorganizowane na terenie Szczecina, Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego. Wydarzeniem mogą być: regaty, uroczystości żeglarskie, koncerty, festiwale, wystawy, inne. 

Młody Żeglarz Roku przyznawana jest okazjonalnie żeglarzowi w wieku od 14 do 23 lat, będącego mieszkańcem Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego, który wyróżnił się w czasie regat lub rejsu postawą, zachowaniem godnym naśladowania lub nieprzeciętnym czynem, a jego wyróżnienie jest godne uhonorowania. Nagroda przyznawana jest konkretnej osobie.  

Żeglarska Nagroda Specjalna przyznawaną jest osobie, organizacji lub instytucji, za działalność związaną z żeglarstwem, wodą lub marynistyką, nie kwalifikującej się do przyznania wyżej opisanych nagród.

Zgłoszenia do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina przyjmowane są na formularzach stanowiących załącznik do Regulaminu (www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl/regulamin/). Wnioski należy składać elektronicznie na adres e-mail: nagrody.zeglarskie@zegluga.szn.pl.

Ze zgłoszonych kandydatów do Nagród, kapituła wskaże 3 nominowanych w każdej kategorii i swoją rekomendację przekaże Prezydentowi Miasta, który zdecyduje o przyznaniu wyróżnień. 

Lista nominowanych do Nagród zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 10 marca i opublikowana na stronie internetowej Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina. 

Ustanowienie Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina stanowi podkreślenie charakteru stolicy Pomorza Zachodniego jako miasta związanego z wodą, żeglarstwem i gospodarką morską, co znajduje swoje odzwierciedlenie w strategii marki Szczecin Floating Garden 2050. 

 

www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl