Żegnamy profesora Krzysztofa Chwesiuka…

sty 27, 2013 | Akademia Morska Szczecin

1chwesiukZ głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 stycznia 2013 r. zmarł prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof  Chwesiuk, prorektor ds. nauki Akademii Morskiej w Szczecinie.

Profesor Chwesiuk urodził się w 1949 r. w Białej Podlaskiej. Był absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej (PW), dr. nauk technicznych w zakresie zastosowań informatyki. W 1983 r. otrzymał stopień dr. habilitowanego, a w 1993 r. został mu nadany tytuł profesora zwyczajnego.

Pracował jako nauczyciel akademicki na Wydziale Transportu PW, asystent i adiunkt w Instytucie Badań Systemowych PAN, docent na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym oraz profesor na Wydziale Transportu i Łączności Politechniki Szczecińskiej. W latach 1991-1994 oraz 1996-1999 był prodziekanem ds. studentów Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego.

W 1991 r. rozpoczął pracę na Wydziale Nawigacyjnym (w Instytucie Eksploatacji Portów i Floty) ówczesnej Wyższej Szkoły Morskiej (WSM) w Szczecinie, w 1999 został pełnomocnikiem Rektora WSM ds. Organizacji Wydziału Transportu i dyr. Instytutu Transportu. Miał ogromne zasługi w tworzeniu najmłodszego wydziału AM w Szczecinie – Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu (WI-ET) – tworzył go od podstaw i był jego pierwszym dziekanem – pełnił tę funkcje przez 2 kadencje w latach 2002-2005 i 2005-2008.

Wykładał jako profesor obecnej Akademii Morskiej w Szczecinie; kierował pracą zespołów ds. ekonomiki transportu oraz studium wykonalności modernizacji dróg w Świnoujściu. Swoją wiedzę wykorzystywał w pracy dydaktycznej i naukowej, również jako nieoceniony konsultant w dziedzinie transportu, logistyki i informatyki; kierował zakładem logistyki i informatyki, w którym stworzył silny zespół cenionych badaczy. Był promotorem kilkudziesięciu prac doktorskich, a kilku jego doktorantów jest obecnie adiunktami na WI-ET.

Zakres jego badań obejmował m.in. organizację i zarządzanie technologiami transportu oraz ekonomikę i innowacyjność transportu. Był autorem kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii oraz podręcznika „Racjonalizacja kolejowego procesu przewozowego” (1982); ekspertem Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, prezesem Szczecińskiego Oddziału Federacji Organizacji Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Kierował pracami i współpracował przy realizacji ok. 150 tematów naukowo-wdrożeniowych w obszarze racjonalizacji transportu. Odznaczony został m.in. Złotą Odznaką NOT i Złotą Odznaką Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.

Od 2008 r. pełnił funkcję prorektora ds. nauki Akademii Morskiej w Szczecinie.

Zawsze zaangażowany i oddany swojej pracy. Cieszył się sympatią swoich studentów i doktorantów oraz współpracowników.