Żegluga śródlądowa. Dwa kluczowe przetargi ogłoszone

sty 4, 2018 | Polskie nowości

1abczeglugasr

W grudniu 2017 r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosiło przetarg na wykonanie opracowania pn. Analiza sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej rzeki Wisły.

Wyniki analizy transportowej ułatwią prognozowanie wielkości i struktury ładunków dla transportu wodnego śródlądowego oraz będą pomocne we wskazaniu optymalnej lokalizacji przyszłych terminali towarowych i innej infrastruktury istotnej dla rozwoju sektora żeglugi śródlądowej w Polsce. Dane zgromadzone podczas badania wykorzystane zostaną w części gospodarczej programów rozwoju dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, a także zasilą analizę kosztów i korzyści, która będzie elementem całego programu dla rozwoju śródlądowych dróg wodnych.

Termin składania ofert w postępowaniu przetargowym to 31 stycznia 2018 r. do godziny 12.00.

Link do ogłoszenia

Z końcem grudnia 2017 roku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ogłosił przetarg pn. „Wykonanie studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych:

– E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy,

– E-40 od Warszawy do granicy Polska- Białoruś (Brześć),

– E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)”.

Przedmiotem tego zamówienia jest opracowanie koncepcji i studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania drogi wodnej dolnej Wisły wraz z drogami wodnymi funkcjonalnie powiązanymi (Warszawa-Brześć oraz Wisła-Zalew Wiślany). Uzyskane dane będą wykorzystane do opracowania programu modernizacji drogi wodnej rzeki Wisły.

Termin składania ofert w postępowaniu przetargowym to 8 lutego 2018 r., do godz. 11.00.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.:

https://www.portgdansk.pl/2017/nprip2017155

———————————————————————————————————————————-

Analiza transportowa i studium drogi wodnej rzeki Wisły są kolejnymi ważnymi etapami prac nad programami rozwoju śródlądowych dróg wodnych.

Prace nad hydrotechnicznymi komponentami programu rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz konsultacje społeczne w tym zakresie z samorządami terytorialnymi są prowadzone przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

Za koordynację całego procesu i przygotowanie programów – na podstawie przepisów nowej ustawy Prawo Wodne – odpowiada minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ