Żeglowna Odra szansą dla rozwoju gospodarczego Nadodrza

wrz 19, 2013 | Port Szczecin

1odraIntegrując siły na rzecz wsparcia działań mających na celu przywrócenie Odrze parametrów drogi międzynarodowej, Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Opolu zorganizowała w dniu 19 września,  w Kędzierzynie-Koźlu,  Konferencję Odrzańską. Spotkanie było piątym w cyklu działań na rzecz Odrzańskiej Drogi Wodnej łączącej porty Szczecin-Świnoujście z regionem Górnego Śląska Odrzańską Drogą Wodną.

Celem inicjatywy, w której udział wzięli przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz Rady Interesantów Port Szczecin było wypracowanie rozwiązań dla przyjaznego dla środowiska, nisko energochłonnego i niskoemisyjnego systemu transportu jakim jest śródlądowy transport wodny.

Konferencja pod  patronatem Józefa Sebesty Marszałka Województwa Opolskiego, nad którą patronat honorowy objął poseł do Europarlamentu Jerzy Buzek, dostarczyła licznych argumentów osobom i instytucjom odpowiedzialnym za rozwój na poziomie lokalnym i krajowym o potrzebie uwzględnienia w tym rozwoju, oprócz bezpieczeństwa powodziowego, również rozwoju gospodarczego wykorzystując potencjał Odry i jej dopływów.

Tematyka konferencji podzielona została na dwie części. Pierwsza skoncentrowała się na przedstawieniu wpływu Odry na rozwój gospodarczy i przyrodniczy kilku regionów leżących w jej dorzeczu. W części tej istotnym było podkreślenie znaczenia tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym na poziomie krajowym i regionalnym. Podnosząc kwestie programowania przyszłej pespektywy unijnej 2014-2020  zwrócono uwagę na to aby w dokumentach rozwojowych dotyczących sprawy Odry i ludzi, którzy związali swoją działalność z Odrą, znalazły swoje odbicie w realizowanych projektach, współfinansowanych ze środków unijnych, budżetu państwa budżetów samorządów lokalnych i środków przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia było uświadomienie uczestnikom konferencji, reprezentującym m.in. środowiska samorządowe, wybranych aspektów dzisiejszego znaczenia Odry i znaczenia w życiu gospodarczym. Druga część konferencji skupiła się na wykazaniu efektu synergii pomiędzy rozwojem żeglugi śródlądowej a rozwojem lokalnych społeczności w przyszłości.

Konferencja stanowiła pozytywny element toczącej się dyskusji na temat rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, portów i stoczni rzecznych, budowy nowych kanałów i zbiorników wodnych w dorzeczu Odry oraz wykorzystania tej infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości opartej o transport wodny, turystykę, jak również optymalnego gospodarowania zasobami wody z poszanowaniem zrównoważonego rozwoju.

Przedstawiciele portu Szczecin-Świnoujście spotkali się z wyjątkowo entuzjastycznym podejściem organizatorów i samorządowców do roli portu, jaką obecnie odgrywa jako największe ogniwo logistyczne w łańcuchu transportowym w dorzeczu Odry, i jakie może odegrać w przyszłości.

Port w Szczecinie i w Świnoujściu wydaje się, w świetle wniosków pokonferencyjnych, być jednym z głównych centrów logistycznych, który determinuje plany rozwojowe wielu portów śródlądowych z dorzecza Odry. Mając na względzie obopólne korzyści, organizatorzy konferencji nie bez kozery oczekują zatem wsparcia i skonsolidowania działań wszystkich użytkowników drogi wodnej, jaką jest Odra.

fot. wikipedia