Z PKP PLK o porcie, inwestycjach i liniach kolejowych

lut 18, 2013 | Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski

1geblewiczzzPrzyszłość inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej na Pomorzu Zachodnim, a także  utrzymanie linii kolejowych w regionie były głównymi tematami spotkania marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza z prezesem Polskich Linii Kolejowych Remigiuszem Paszkiewiczem. Rozmowy w Szczecinie odbyły się w siedzibie marszałka, w piątek 15 lutego br.

Zarząd PKP PLK dostrzegł potencjał Portów Morskich Szczecin-Świnoujście i zaplanował w nowym okresie programowania realizację inwestycji, które istotnie wpłyną na poprawę ich dostępności transportowej. Gospodarcze możliwości portów zostaną znacznie poszerzone m.in. poprzez modernizację infrastruktury kolejowej, czy budowę przejścia nad ulicą Gdańską – mówił podsumowując rozmowy marszałek Olgierd Geblewicz. – Z uznaniem odnotowałem też wiadomość, że Polskie Linie Kolejowe, nie czekając na nową perspektywę unijną, podjęły się modernizacji „nadodrzanki”, i co więcej – planują ją zakończyć do roku 2015. W efekcie prędkość docelowa pociągów ma osiągnąć pułap 120 km/h. Wielokrotnie wcześniej podkreślałem, że zmodernizowanie linii nr 273, „nadodrzanki”, stanowiącej fragment ciągu C-E-59, jest bezwzględnie konieczne, gdyż ma ona kapitalne znaczenie dla usprawnienia połączeń pasażerskich z Zieloną Górą i Wrocławiem oraz dla poprawy warunków tranzytu towarowego ze Skandynawii na południe Europy.

Prezes Paszkiewicz zapewnił marszałka Geblewicza, że PKP PLK nie przewidują w województwie zachodniopomorskim likwidowania linii kolejowych. Tym samym ucięte zostały medialne spekulacje
o zamknięciu połączenia Wysoka Kamieńska – Kamień Pomorski.  

Utrzymanie niezmienionej sieci linii kolejowych to efekt wspólnych wysiłków Zarządu Województwa. Jestem zadowolony, że argumenty, które przedstawiałem, również na piśmie, znalazły zrozumienie i zarządca linii  podzielił nasz punkt widzenia – podkreślił marszałek Geblewicz.

W piątkowych rozmowach marszałka województwa Olgierda Geblewicza z prezesem PKP PLK Remigiuszem Paszkiewiczem uczestniczyło szersze gremium reprezentantów obu stron.

Marszałkowi Geblewiczowi towarzyszyli: wicemarszałek województwa Wojciech Drożdż, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Jadwiga Rajkiewicz oraz kierownik Biura Regionalnego Transportu Pasażerskiego WIiT UMWZ Daniel Paszun.

W skład delegacji PKP PLK, oprócz prezesa Remigiusza Paszkiewicza, wchodzili: dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji w Szczecinie Józef Matuszczak, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie Zbigniew Zarychta oraz Anna Piusińska, dyrektor projektu, Biuro Zarządu.