Wzrost udziału kolei w Porcie Gdańsk

wrz 5, 2016 | Różne

1abcportkolej1616

34% – taki udział miał transport szynowy w odwozach i przywozach ładunków z/do Portu Gdańsk w I półroczu 2016 roku. Dla porównania – w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 26%. Największy udział, jeśli brać pod w uwagę wszystkie przeładowane towary ma nadal transport rurociągowy.

Obecnie największy udział wśród lądowych środków transportu w odwozach i przywozach ładunków z/do Portu Gdańsk w I półroczu 2016 roku miał transport rurociągowy i było to 37%. Odnotował on jednak duży spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy było to aż 51%. Dynamika zmian 2016/2015 wynosiła -24%.

W ogólnym rozrachunku przeładunków drugie miejsce zajmuje kolej z udziałem 34% w I półroczu 2016 roku. Tu widzimy wzrost towarów przewożonych koleją ponieważ w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 26%. Tym samym dynamika zmian 2016/2015 dla kolei wynosi +34%.

Na trzecim miejscu plasuje się transport drogowy z udziałem 29% w I półroczu 2016 roku (23% w I półroczu 2015 roku). Tu dynamika zmian wynosiła +31%.

Jeśli brać jednak pod uwagę sam transport kontenerów prym wiodą nadal ciężarówki. Udział transportu drogowego w odwozach i przywozach kontenerów z/do Portu Gdańsk wynosił podczas pierwszych sześciu miesięcy 2016 roku 69% i było to więcej niż w 2015 roku, kiedy był on na poziomie 66%. Reszta udziałów (31% w I półroczu 2016 roku) należy do kolei.

Ważną kwestią, która może znacząco wpłynąć na udział kolei w przewozach ładunków do/z gdańskiego portu jest inwestycja dotycząca modernizacji linii kolejowej z Pruszcza Gdańskiego do Portu Gdańsk. Dzięki realizacji przedsięwzięcia, przepustowość tego szlaku handlowego wzrośnie sześciokrotnie i pozwoli na znaczny rozwój największego z polskich portów.

 

Źródło: rynekinfrastruktury.pl