Wysoki poziom przeładunków w portach w Szczecinie i Świnoujściu

mar 7, 2013 | Port Szczecin

12siergiejDzisiaj tj. 07.03.2013 w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście odbyła się konferencja prasowa z udziałem Jarosława Siergieja, Prezesa Zarządu ZMPSiŚ SA i Pawła Adamarka, Członka Zarządu ZMPSiŚ SA, Dyrektora ds. Finansowych. Spotkanie dotyczyło podsumowania roku 2012 w działalności portów w Szczecinie i Świnoujściu.

Podczas konferencji przedstawiono wyniki przeładunkowe w portach w Szczecinie i Świnoujściu według grup towarowych. W 2012 r. porty osiągnęły wynik przeładunkowy na poziomie 21 mln 267 tys. ton. W ten sposób utrzymały poziom zbliżony do roku 2011, określanego jako rekordowy. We wszystkich grupach towarowych w roku 2012, za wyjątkiem węgla,  nastąpił wzrost przeładunków w stosunku do roku 2011, z czego największy dotyczył rudy (55%), a także zbóż (28,9%) i towarów z grupy inne masowe (10,1%). Bardzo dobry wynik osiągnięty został w przeładunkach drobnicy – prawie 9,5 mln ton, czyli więcej niż w 2011 r. o 1,5%. Spadek zanotowano wyłącznie w przeładunkach węgla – wyniósł on 21,5% w stosunku do roku 2011. Ostatecznie jednak to on zaważył na łącznym wyniku przeładunków – nieznacznie niższym niż w roku poprzednim.

Następnie przedstawione zostały źródła przychodów podmiotu zarządzającego oraz przeznaczenie ich. Źródłami są głównie opłaty portowe,  opłaty z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy oraz przychody z usług świadczonych przez podmiot zarządzający. W całości przeznaczane są na utrzymanie i rozwój infrastruktury  portowej oraz realizację innych zadań wynikających z przedmiotu działalności podmiotu zarządzającego a także na pokrycie jego bieżących kosztów utrzymania.

W 2012 roku zysk netto w ZMPSiŚ SA wyniósł 32 mln PLN. Nadmienić należy również, iż Spółka od kilku lat odnotowuje najwyższe wyniki ze sprzedaży, czyli z działalności podstawowej.

W 2012 źródłami finansowania zadań inwestycyjnych były środki własne, dotacje unijne (Program POIiŚ działanie 7.2 i 7.4 oraz Recovery Plan), obligacje korporacyjne  a także kredyty pomostowe.

W obu portach w najbliższych latach kontynuowane będą rozpoczęte już inwestycje oraz podjęte zostaną nowe, na łączną wartość około 500 mln zł. Tym samym od kilku lat ZMPSiŚ SA jest jednym z największych inwestorów w województwie zachodniopomorskim.

W 2012 roku spółka realizowała inwestycję związaną z udziałem w największym polskim projekcie energetycznym, jakim jest budowa terminalu LNG w porcie zewnętrznym w 11adamarekŚwinoujściu. Część projektu, zrealizowana przez ZMPSiŚ SA, a dotycząca budowy nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, miała na celu stworzenie odpowiednich warunków w zakresie obsługi jednostek przewożących LNG, ich bezpiecznego cumowania, wyładunku oraz przesyłu LNG do części lądowej. Na dzień dzisiejszy zbudowana została cała infrastruktura portowa, zgodnie z zakresem projektu spółki. Obecnie ZMPSiŚ SA współpracuje z pozostałymi partnerami projektu, realizującymi swoją część inwestycji, tak aby zgodnie z planami, w 2014 roku mógł zawinąć do nowego portu zewnętrznego pierwszy metanowiec.

Prowadzono także przebudowę infrastruktury drogowej i kolejowej w obu portach, która będzie kontynuowana w tym roku. Do zakończenia prac, przewidzianych na rok 2014, przebudowanych zostanie ponad 30 kilometrów torów i 8 kilometrów dróg.

W ubiegłym  roku rozpoczęto prace związane z rozbudową infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa – rejonie związanym z obsługą towarów zbożowych. Inwestycja dotyczyć będzie budowy nabrzeża Niemieckiego i modernizacji nabrzeża Zbożowego, polegającą na wydłużeniu istniejącego nabrzeża w kierunku północnym. Inwestycja ta pozwoli na zwiększenie wydajności przeładunkowej przy elewatorze oraz stworzy komfortowe warunki postoju statków. Jest to ważne szczególnie teraz, kiedy porty w Szczecinie i Świnoujściu stają się ważnymi centrami przeładunkowymi towarów rolno-spożywczych na Bałtyku.

W tym roku prowadzone będą także prace związane z rozbudową infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu, związaną z budową nowego stanowiska promowego na terminalu promowym w Świnoujściu. Nowo wybudowane stanowisko promowe umożliwi przyjmowanie jednostek promowych o maksymalnej długości 220m, co spełni oczekiwania aktualnych tendencji rynkowych związanych z obsługą większych promów.

Rozwój portów możliwy jest nie tylko dzięki staraniom ZMPSiŚ SA. Inwestycje portowe realizowane przez operatorów portowych i kontrahentów mają znaczący wpływ na wzrost konkurencyjności obu portów. Wśród takich inwestycji można wskazać m.in. budowę terminalu kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w porcie Szczecin – inwestycję realizowaną przez DB Port Szczecin sp. z o.o. wspólnie z ZMPSiŚ SA, uruchomienie w Świnoujściu terminalu do obsługi produktów rolno-spożywczych  przez firmę BUNGE sp. z o.o., w Szczecinie – terminalu do obsługi kwasu siarkowego przez KGHM Metraco, a także inwestycję realizowaną przez Bulk Cargo Port Szczecin sp. z o.o. – rozbudowę infrastruktury portowej na nb. Górnośląskim oraz prowadzoną inwestycje przez Cronimet sp. z o.o. mającą na celu uruchomienie w Szczecinie terminalu dla obsługi metali kolorowych.

ZMPSiŚ SA prowadzi także różnorodne działania wspierające mające również na celu podniesienie konkurencyjności obu portów. Należą do nich działania związane z wprowadzeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania, udział w projekcie szkoleniowym dedykowanym przedsiębiorcom i pracownikom branży portowej, udział w programie PARP „Instrument Szybkiego Reagowania” oraz podjęcie działań mających na celu zakup energii wspólnie z zarządami portów Gdynia i Gdańsk. W tym ostatnim chodzi o realizację wspólnego przetargu dla trzech portów na zakup energii, celem obniżenia kosztów zakupu.