Wyjątkowa Ewa

paź 27, 2014 | Port Szczecin

1ewaptakUnikatowy na europejską, a nawet światową skalę, dający możliwość multifunkcjonalnego wykorzystania, budynek w szczecińskim porcie do wydzierżawienia.

Chodzi o Elewator Ewa – budowlę o ponadczasowej myśli inżynieryjnej, dającej możliwość nie tylko poziomego (współcześnie stosowanego), ale i pionowego składowania zboża. O potencjale elewatora stanowi 170 komór, w tym 158 o pojemności od 50 do 550 ton oraz 12  fumigacyjnych (gazowych) o pojemności 1,6 tys. ton. Kubatura budynku to 73 tys. m3, na którą składa się 10 pięter płaskiego składowania oraz 3 piętra poniżej parteru. W sumie całość pozwala na składowanie 50-55 tys. ton zbóż. Dodatkowym atutem elewatora jest także możliwość przeładowywania zbóż ze statków, barek, wagonów i samochodów, jak również w relacjach odwrotnych.

Nieruchomość położona przy ul. Hryniewieckiego w Szczecinie jest doskonale skomunikowana ze wszystkimi najważniejszymi szlakami drogowymi, wodnymi i kolejowymi. Mieści się na półwyspie Ewa, którego integralną częścią jest Nabrzeże Zbożowe wraz z tuż obok budowanym nowym Nabrzeżem Niemieckim. Ich konstrukcja pozwala na przyjmowanie dużych jednostek, których obsługę port oferować będzie po pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. widząc niepowtarzalną okazję do gospodarczego ożywienia Elewatora Ewa, ogłosił przetarg na 30-letnią dzierżawę nieruchomości.

Oferta portu przewiduje prowadzenie w oparciu o przedmiot dzierżawy działalności przeładunkowo-składowej zboża, paszy i innych masowych produktów pochodzenia roślinnego, w tym przyjęcia i wydania towaru w obrocie portowym. Wielkość rocznego przeładunku założona została na minimalnym poziomie 350 tys. ton rocznie. Dla porównania, w ostatnich latach działalności operacyjnej elewatora, przeładowywano 600 tys. ton ładunku rocznie.

Oczywiście, by w pełni wykorzystać potencjał elewatora, wymaga on odpowiednich nakładów inwestycyjnych. Z tego też powodu – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych dzierżawców ZMPSiŚ S.A. przez trzy pierwsze lata dzierżawy proponuje obniżenie stawki czynszu do 60%.

Należy spodziewać się, że ciesząca się już od wielu miesięcy zainteresowaniem oferta dzierżawy Elewatora Ewy przyczyni się do tego, że obiekt ten górując nad terenami portowymi w przyszłości wpisze się w mapę najbardziej aktywnych gospodarczo miejsc w szczecińskim porcie.

Przyszli dzierżawcy mają cztery miesiące na składanie ofert. Należy je składać do  24 lutego 2015 r.

Szczegóły na stronie www.port.szczecin.pl →przetargi→nieruchomości. Otwarcie ofert  nastąpi 25 lutego 2015 r.

Monika Woźniak-Lewandowska