Wsparcie rządu w planach rozwojowych Portu Gdynia

paź 8, 2020 | Port Gdynia

Port zewntrzny kadr

We wrześniu br. Sejm zdecydował o dokapitalizowaniu portów kwotą obligacji w wysokości 1 mld zł, w celu zwiększenia kapitału zakładowego portów oraz budowę strategicznych elementów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów (m.in. falochronów zewnętrznych). Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA ma otrzymać papiery wartościowe w wys. 150 mln euro.

Środki przeznaczone zostaną na budowę falochronu zewnętrznego, który jest elementem niezbędnym dla poprawy warunków nawigacyjnych w Porcie Gdynia. Budowa nowego falochronu daje perspektywę na dalszy, dynamiczny rozwój portu. Jedną ze strategicznych inwestycji Portu Gdynia jest Port Zewnętrzny.

W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na wybór Partnera Prywatnego, który będzie zarówno budowniczym, jak i operatorem Portu Zewnętrznego. Inwestycja pod nazwą „Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia” jest priorytetowym zadaniem Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, które uzyskało akceptację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i zostało umieszczone w rządowym projekcie Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku).

Głębokowodny Port Zewnętrzny powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie – na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron ochronny. Jego budowa stała się koniecznością w obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz prognoz w zakresie popytu na przeładunki kontenerowe w polskich portach morskich, mówiących o wzroście do poziomu około 9,5 mln TEU w 2050 roku. Zarząd Morskiego Portu Gdynia zamierza zrealizować strategiczną z punktu widzenia dalszego rozwoju inwestycję zwiększającą potencjał przeładunkowy portu oraz pozycję konkurencyjną w regionie Morza Bałtyckiego w formule PPP. Pozwala ona wykorzystać kapitał, wiedzę i doświadczenie sektora prywatnego w finansowaniu inwestycji i usług publicznych.

Wiele portów na świecie jest realizowanych w formule PPP, jest jak najbardziej właściwa, gdyż zapewnia finansowanie, z założenia jest o wiele bardziej efektywna, niż realizacja w formule tradycyjnej, badania wykazują, że takiego typu inwestycje są o wiele szybsze. Co najważniejsze, tego typu inwestycje muszą być korzystne dla szeroko pojętego interesu publicznego. Każdorazowo przeprowadza się dogłębne analizy i rozmawia z potencjalnymi partnerami – to wszystko w przypadku Portu Zewnętrznego zostało zrobione. Wyniki analiz jednoznacznie wskazują, że formuła PPP inwestycji Port Zewnętrzny jest optymalna – mówi Alina Sarnacka, specjalistka ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Port Zewnętrzny to dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA priorytet i konsekwentnie realizowane są kolejne kamienie milowe tego projektu. Dzięki tej ogromnej inwestycji powstanie ponad 700 nowych miejsc pracy na samym terminalu oraz ponad 4200 w otoczeniu branżowym, a szacowane wpływy do budżetu państwa będą każdego roku wynosić od 3 do nawet 4 mld zł, nie licząc tego, co już dziś generuje działalność wszystkich terminali w Porcie Gdynia. W pierwszym roku prognozowane obroty w terminalu kontenerowym wyniosą około 13% maksymalnych, natomiast w drugim roku około 26%. Oznacza to, że wpływy do Budżetu Państwa przewyższą sumę poniesionych przez Urząd Morski nakładów inwestycyjnych już w drugim roku działania terminala.

Jest to ostatni moment, aby przystąpić do realizacji tego projektu, który jest inwestycją na dekady – nie możemy patrzeć na nią pod kątem popytu z perspektywy roku czy dwóch, jeżeli ma on nam służyć przez 30, 40, czy nawet 50 lat. Czas najwyższy, abyśmy zaczęli realizować duże projekty w formule PPP w Polsce i ten projekt idealnie się do tego przedsięwzięcia nadaje. Realizując szereg analiz z tym związanych wielokrotnie mieliśmy okazję rozmawiać z inwestorami, którzy wskazują, że aby ten projekt odniósł sukces musi posiadać światowej klasy operatora portowego, który zna ten biznes. Partner ten powinien być nie tylko operatorem, ale powinien również mieć wpływ na tę inwestycję od początku, móc ją doprecyzować i zrealizować w pełni według swoich oczekiwania – dlatego formuła PPP jest w pełni uzasadniona do realizacji tego typu przedsięwzięcia – skomentował Maciej Ziomek, przedstawiciel firmy doradczej EY.

Budowa Portu Zewnętrznego jest jedną ze strategicznych inwestycji wspieranych przez polski Rząd i została wyszczególniona w uchwalonej w ubiegłym roku specustawie o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Dla Portu Gdynia ważny jest zwłaszcza zapis o finansowaniu z budżetu państwa projektu budowy Drogi Czerwonej, która ma zapewnić sprawny dostęp do nowego pirsu. Koszt tej inwestycji szacowany jest na 1,5 mld zł i jest to projekt o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

 

Port Gdynia SA