Wielka przebudowa nabrzeża Huk w porcie Szczecin

maj 11, 2020 | Port Szczecin

nab huk szczecin 01 800

Port Szczecin niebawem przypominać będzie wielki plac budowy, bowiem poza potężnymi inwestycjami w Basenie Kaszubskim i Kanale Dębickim, które otworzą port na duże statki, modernizowane będą dodatkowe nabrzeża, m.in. nabrzeże Huk. 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście otworzył właśnie oferty, które wpłynęły w przetargu na opracowanie wielowariantowej koncepcji, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz analizy nawigacyjnej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa nabrzeża Huk w porcie w Szczecinie”.

Oferty złożyły następujące podmioty: Przedsiębiorstwo Usług Projektowych „BIMAT” Sp. z o.o., Szczecin; Antea Polska, Katowice; „Projmors” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. Gdańsk; PBW Inżynieria Sp. z o.o., Wrocław; DHV Hydroprojekt Sp. z o.o., Warszawa; Wuprhyd Sp. z o.o., Gdynia; Info-Projekt Paweł Sawicki, Szczecin oraz Bestprojekt Usługi projektowe i wykonawcze mgr inż. Adam Kotarski, Mierzyn.

Koncepcja powinna być przegotowana w trzech wariantach przebudowy ze względu na planowane głębokości, tj. 7,5, 9,0 oraz 12,5 metrów. Niezależnie od tych głębokości infrastrukturę nabrzeża należy zaprojektować dla głębokości technicznej 12,5 m pozwalającej na obsługę największych statków, mogących cumować przy nim w przyszłości.

Skorygowana będzie także dotychczasowa linia nabrzeża, co nastąpi poprzez wejście w „ląd” z północnego narożnika z wykorzystaniem nowej, stalowej ścianki szczelnej zwieńczonej żelbetowym oczepem. Dzięki temu usunięte zostanie „wąskie gardło” odcinka toru wodnego Świnoujście – Szczecin w tym miejscu.

Dodatkowo ścianka szczelna będzie też wbita w miejscu obecnie nieumocnionego odcinka brzegu, stykającego się z południową częścią nabrzeża Huk. W ramach przebudowy przewiduje się wyprofilowanie i umocnienie skarpy podwodnej przy samym nabrzeżu wraz z wykonaniem robót czerpalnych. W efekcie tego, koncepcja winna przewidywać orientacyjną ilość wydobytego urobku, miejsce jego odkładu i sposób zagospodarowania.

W koncepcji winny być również określone koszty inwestycji i czas realizacji dla każdego z wariantów. W sytuacji wyboru przez ZMPSiŚ SA wariantu preferowanego, zdefiniowane koszty stanowić będą podstawę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Z kolei celem opracowania analizy nawigacyjnej jest wskazanie maksymalnej wielkości statku, jaki będzie mógł zostać obsłużony przy przebudowanym nabrzeżu Huk, sposobu jego podchodzenia i cumowania oraz niezbędnego systemu cumowniczego i odbojowego. Tu mają być uwzględnione dwa warianty 7,5 m oraz 12,5 m głębokości technicznej.

Co istotne przygotowana dokumentacja powinna być skoordynowana z pozostałymi inwestycjami, jakie realizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanego nabrzeża. Chodzi mianowicie o projekt ZMPSiŚ obejmujący rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu oraz o modernizację toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m – zadanie Urzędu Morskiego w Szczecinie.

W odpowiedzi na ogłoszony przez ZMPSiŚ przetarg, wpłynęło osiem ofert. Najtańsza opiewa na blisko 68 tys. złotych netto, z kolei najdroższa to 820 tys. złotych netto. Wybrany wykonawca będzie miał sześć miesięcy na realizację zamówienia od dnia zawarcia umowy. 

Nabrzeże Huk znajduje się na zachodnim brzegu Odry, w północnej części Szczecina. Wybudowane je przed 1920 r. W czasach powojennych poddano je dwukrotnej przebudowane. Jego całkowita długość wynosi 267,5 m. Mogą tu cumować statki o długości do 90 m i szerokości do 24 m.

 

Monika Woźniak-Lewandowska / ZMPSziŚ

Fot.: ZMPSziŚ