Warszawa. Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP

cze 22, 2017 | Polskie nowości

img 9262 800x583

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, któremu przewodniczyła Anna Moskwa, podsekretarz stanu w resorcie.  

Głównym tematem posiedzenia była prezentacja wstępnej wersji projektu – planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000. Uczestnicy otrzymali informacje na temat działań podejmowanych przez inne państwa regionu Morza Bałtyckiego, w zakresie opracowania krajowych morskich planów zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie spotkania przedstawiona została prezentacja projektu planu. przedstawiciel Instytutu Morskiego w Gdańsku przedstawił prezentację, w której szczegółowo omówił przepisy regulujące opracowanie oraz przyjęcie projektu, harmonogram poszczególnych etapów jego realizacji oraz przyjętą metodologię.  Podkreślił że projekt, ma charakter wstępny tzw. „zerowy”, który stanowi podstawę opracowania kolejnych wersji dokumentu.

Poruszone zostały zagadnienia konfliktów przestrzennych, które będą rozstrzygane w trakcie dalszych prac nad projektem. Odbyła się również dyskusja poświęcona najważniejszym kwestiom spornym, związanym z wykorzystaniem przestrzeni morskiej. Ustalono, że w najbliższej przyszłości odbędą się spotkania bilateralne z resortami w celu wypracowania kompromisu.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ