Warszawa. Międzynarodowa konferencja: Korytarze sieci bazowej TEN-T

paź 20, 2016 | Polskie nowości

1abcTNT T konferencja

Połączenia kolejowe, drogowe, wodne służą nam wszystkim – podkreślił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa podczas inauguracji międzynarodowej konferencji pn. „Korytarze sieci bazowej TENT-T”. Konferencja zorganizowana została w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, w warszawskim Hotelu Golden Tulip. Minister zaakcentował bardzo dużą efektywność tej Grupy w Europie, zwłaszcza w obszarze transportowym.

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej nawiązując do słów przedmówcy przyznał, iż rzeczywiście transport znosi bariery. Szef resortu przypomniał o trzech polskich szlakach wpisanych w międzynarodowe korytarze wodne: E30, E40 i E70. Podkreślił kolosalne znaczenie dla naszego kraju korytarza środkowoeuropejskiego.

– Jesteśmy w ostatnim etapie przyjęcia Konwencji AGN – kontynuował minister. – Porozumienie usankcjonuje międzynarodowe znaczenie naszych dróg wodnych ale też zobowiąże nas do doprowadzenia naszych rzek do co najmniej IV klasy żeglowności. Zamierzamy Odrzańska Drogę Wodną doprowadzić do żeglowności w ciągu 4 lat. Koszt inwestycji rozłożony na lata, to ok. 30 mld zł.

Dan Tok, minister transportu Republiki Czeskiej potwierdził, iż korytarze transportowe to bardzo użyteczna platforma do współpracy. Zaznaczył, iż kraje Grupy Wyszehradzkiej mają już wizje, jak mają wyglądać te korytarze do 2030 roku i wiedzą, po jakie instrumenty finansowe mają sięgać. Akcentował znaczenie korytarza Bałtyk-Adriatyk, poinformował o działaniach mających poprawić nawigacyjność Łaby. Przypomniał o projektach żeglugowych, które powstaną w ramach współpracy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

O wsparciu dobrych połączeń transportowych mówili również Akos Marnyei, podsekretarz stanu ds. UE i współpracy międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju Narodowego Węgier i Arpad Ersek, minister transportu, budownictwa i rozwoju regionalnego Republiki Słowackiej.

Ministrowie Marek Gróbarczyk i Andrzej Adamczyk nie kryli zadowolenia z otwartości i zaangażowania w realizację międzynarodowych planów infrastrukturalnych ze strony rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej.

 

Biuro Prasowe MGMiŻŚ