W Porcie Gdańsk powstanie Inkubator Morski

lut 28, 2019 | Port Gdańsk

Inkubator Morski Port Gdansk3

Dziś budynki nienadające się do użytku, niebawem przestrzeń do współpracy ze start-upami, szkolenia młodzieży, powierzchnie biurowe i konferencyjne. Port Gdańsk chce umożliwić specjalistyczną edukację nie tylko szkołom czy uczelniom, ale także swoim kontrahentom.

Budynek byłych garaży przy ul. Na Zaspę 57 nie zachęca do odwiedzin. Częściowo służy jako magazyn starych sprzętów, w większości jednak został wyłączony z użytku ze względu na zły stan techniczny. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk postanowił tchnąć w niego nowe życie. Właśnie podpisano umowę na rewitalizację przestrzeni oraz współpracę z Centrum Nowych Kompetencji.

– Pożyczkę rewitalizacyjną otrzymaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Dzięki tym funduszom w ciągu kilku lat w miejscu ruiny stanie budynek, w którym będą mogli pracować młodzi innowacyjni przedsiębiorcy, a uczniowie szkół będą szkolić się w kierunku pracy w branży morskiej. Dostrzegamy problem z pozyskiwaniem fachowców, dlatego postanowiliśmy, że będziemy aktywnie uczestniczyć w edukacji naszej przyszłej kadry – mówi Łukasz Greinke, Prezes ZMPG.

Obiekt, należący do Zarządu Portu Gdańsk, ma ponad 470 metrów kwadratowych. W ramach przebudowy powstaną przestrzenie biurowe, coworkingowe, sale konferencyjne oraz kawiarnia.

– Z powierzchni konferencyjnej Inkubatora na preferencyjnych warunkach korzystać będą mogły zarówno start-upy, studenci, jak i większe firmy komercyjne, na przykład nasi kontrahenci. W nowo powstającej przestrzeni będzie można skorzystać z nowoczesnych symulatorów oraz zobaczyć efekty wspólnych projektów B+R realizowanych z uczelniami oraz szkołami zawodowymi z Trójmiasta. Widzimy też możliwość realizowania tam praktyk studenckich, warsztatów o tematyce portowej czy zajęć multimedialnych dla uczniów szkół, które mogą prowadzić również nasi specjaliści – tłumaczy Jowita Zielinkiewicz, Dyrektor ds. Innowacji i Pozyskiwania Funduszy w Porcie Gdańsk.

Zarząd Portu podpisał także umowę z Centrum Nowych Kompetencji, które pozwoli na prowadzenie specjalistycznych kursów na stymulatorach. Dzięki temu uczniowie, studenci czy przyszli pracownicy branży portowo-logistycznej w realistycznych warunkach będą poznawać specyfikę swojej przyszłej pracy.  

– Pracodawcy, dysponując odpowiednim zapleczem technicznym i logistycznym, są w stanie zapewnić osobom przysposabianym do wykonywania danego zawodu najlepsze warunki do jego nauki i późniejszego podjęcia w nim pracy. Ten model kształcenia gwarantuje również wpływ pracodawców na proces kształcenia młodych ludzi według najbardziej aktualnych potrzeb rynku. Uczniowie, którzy zdobywali wykształcenie pod okiem danego pracodawcy, często znajdują później u niego stałe zatrudnienie – wyjaśnia Janusz Karp, Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

– Obecnie mamy w Polsce bezprecedensowy wzrost przeładunków w portach. Spodziewamy się dalszych, silnych impulsów pro-rozwojowych. Uzmysławia to wszystkim, którzy blisko związani są z tą branżą, że bez współpracy wokół pozyskiwania najlepszej kadry, nie wykorzystamy tej szansy. Dlatego napawa mnie dużym optymizmem, kiedy spotykam się ze zrozumieniem i zaangażowaniem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, by powstał silny ośrodek kształcenia z profesjonalnym zapleczem. Porównując metodykę szkoleń w innych światowych ośrodkach, jestem pewien, że przyjęta strategia w Centrum Nowych Kompetencji prowadzona jest w najbardziej innowacyjny sposób – tłumaczy Tomasz Lisiecki z Centrum Nowych Kompetencji.

Koszt rewitalizacji budynku przeznaczonego na Inkubator Morski to niemal 5,5 mln złotych. Zgodnie z harmonogramem, prace zakończą się w pierwszej połowie 2021 roku.

Natomiast Centrum Kompetencji zlokalizowane w przestrzeniach Portu Gdańsk rozpocznie swoją działalność szkoleniową już od września bieżącego roku.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk stale współpracuje ze startupami. Dzięki temu wdrożone zostały innowacyjne produkty pilotażowe, takie jak system czujników pomiaru emisji pyłu stworzony przez SeaData czy Inteligentny System Zarządzania Ruchem opracowany przez Parkanizer. ZMPG zawarł z trójmiejskimi uczelniami szereg umów, które pozwalają m.in. studentom Politechniki Gdańskiej na testowanie swoich projektów w Porcie Gdańsk.

 

Źródło: Port Gdańsk SA