Uroczyste otwarcie Centrum RIS w Szczecinie

maj 22, 2014 | Szczecin

1otwarcie Centrum RISW piątek, 16 maja br. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie gościł w swoich murach Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, prof. dr hab. Dorotę Pyć, Wicemarszałka WZP dr hab. Wojciecha Drożdża, Wojewodę Zachodniopomorskiego Marka Tałasiewicza, którzy wraz z  przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, administracji wodnej, środowiska naukowego, instytucji państwowych oraz armatorów śródlądowych wzięli udział w uroczystym otwarciu pierwszego w Polsce Centrum RIS.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor UŻŚ w Szczecinie dr kpt. ż.ś. Krzysztof Woś, podkreślając znaczenie Systemu RIS. Istotnie stwierdził, że funkcjonalno – użytkowe wykorzystanie systemu wskazuje kierunek rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce.

RIS (ang. River Information Services) to zharmonizowany system usług informacji rzecznej, wspomagający zarządzanie ruchem i transportem w żegludze śródlądowej, który obejmuje łącznie 97,3 km dolnego odcinka rzeki Odry od miejscowości Ognica do Szczecina, wraz  z Odrą Wschodnią, Odrą Zachodnią, jeziorem Dąbie oraz pozostałymi drogami szczecińskiego węzła wodnego. 

Wprowadzenie RIS sprawi, że żegluga śródlądowa stanie się bardziej dostępną i konkurencyjną  gałęzią transportu, co wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników śródlądowych dróg wodnych. 

Centrum RIS funkcjonuje  w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie i świadczy usługi typu:

– VTT (ang. Vessel Tracking and Tracing) – śledzenie i namierzanie statków. System składający się z 34 kamer i 12 radarów rozmieszczonych na całym obszarze działania Centrum RIS, bazujący na technologiach AIS, DGPS i VHF, odpowiadających za monitorowanie, nadzór nad bezpieczeństwem i przekazywaniem informacji dotyczących  żeglugi śródlądowej,

– NtS (ang. Notice to Skippers) – nadawanie komunikatów dla kapitanów statków,

– IENC (ang. Inland Electronics Navigational Chart) – śródlądowe mapy nawigacyjne,

– ERI ( ang. Electronic Ship Reporting) – elektroniczne raportowanie statków,

– dostarczanie aktualnych informacji pogodowych oraz hydrologicznych za pomocą sensorów hydro-metrologicznych (4 stacje pogodowe i 14 wodowskazów umieszczonych na obszarze działania systemu RIS).

Koszt projektu „Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry”, który został dofinansowany ze środków unijnych to ok. 30 mln zł.
W spotkaniu wzięli udział m.in. Dziekan Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie Zofia Jóźwiak, Prezes ZMPSIŚ Zbigniew Miklewicz, Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojciech Gola.

KW