Przewoźnicy promowi obrali kurs na Szwecję

mar 9, 2012 | Unity Line

scandinaviaPonad milion osób przewiozły w 2011 roku promy kursujące między Polską i  Szwecją. Tak dobry wynik został osiągnięty pierwszy raz. Z coraz lepszej koniunktury skorzystały także polskie firmy, wyspecjalizowane w  organizowaniu przepraw promowych. Jedną z nich jest notowana na rynku NewConnect spółka Uboat Line SA, która w 2011 roku odnotowała wzrost zamówień o 100%. Organizacja przepraw promowych stanowi jedno z bardziej znaczących ogniw w działalności biznesowej naszej firmy – mówi Grzegorz Misiąg, prezes zarządu Uboat Line SA. – Mamy świadomość, że jest to bardzo perspektywiczna branża, która w ciągu najbliższych kilku lat będzie generować coraz większe przychody. Z tego powodu systematycznie rozwijamy naszą działalność nie tylko na rynku szwedzkim. W ubiegłym roku założyliśmy podmiot zależny – spółkę Oliwia Trans GMBH. Firma prowadzi działalność w Hamburgu, który jest największym portem przeładunkowym w Europie. Już teraz dostrzegamy pozytywne skutki naszych działań. Spółka systematycznie rozwija swoją działalność, co potwierdzają także jej wyniki finansowe.  Wstępne wyniki finansowe za rok 2011 oraz zakładany poziom sprzedaży w kolejnych latach są również optymistyczne. Skłania do tego m.in. duża dynamika wzrostu przewozów samochodowych oraz pasażerskich realizowanych przez armatorów promowych. Wymownym tego przykładem są dane dotyczące rynku szwedzkiego. W 2011 roku wzrost przewozów pasażerskich trzech największych przewoźników promowych kursujących z Polski do Szwecji wyniósł 10%. W przewozach samochodowych zanotowano wzrost, sięgający 11, 6%, a liczba przewożonych aut przekroczyła 300 tysięcy. Przewozy frachtowe przekroczyły 380 tysięcy jednostek (samochodów ciężarowych, naczep itp. ), co oznacza wzrost o 10, 1%. Firma Uboat Line powstała w 2008 roku. Spółka wyspecjalizowała się m.in. w wyszukiwaniu oraz rezerwowaniu połączeń promowych na szlakach komunikacyjnych w obrębie Morza Bałtyckiego, Północnego, a także Adriatyku. Oferta spółki obejmuje organizację przepraw promowych da samochodów ciężarowych, jak również rezerwację tanich biletów promowych na rejsy pasażerskie. Za pośrednictwem Uboat Line klienci mogą rezerwować m.in. bilety na promy do Szwecji, Anglii, Irlandii oraz innych popularnych portów. Spółka jest liderem w obrębie tego rynku, mimo to nadal systematycznie rozwija swoją ofertę. Przewiduje ona w najbliższym czasie m.in. możliwość zamawiania przepraw promowych dla samochodów ciężarowych za pośrednictwem strony internetowej oraz dokonywanie płatności online.

Marek Gałęzia Uboat Line SA