Umowa na budowę stanowiska promowego podpisana

lis 29, 2012 | Port Świnoujście

azdj3.jpgW porcie w Świnoujściu rozpoczyna się kolejna, duża inwestycja w infrastrukturę portową, o szczególnie istotnym znaczeniu dla branży promowej. Inwestycja, która polega na wybudowaniu nowego stanowiska promowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dostosowuje stanowisko do funkcjonowania w ramach obecnego terminalu jest odpowiedzią Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA na zapotrzebowanie klientów związane ze zmieniającymi się wymaganiami rynku przewozów ro-ro w rejonie Morza Bałtyckiego.

W dniu 29 listopada br. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. podpisało umowę z konsorcjum firm:  Budimex S.A. (lider) oraz Ferrovial Agroman S.A. (partner). Konsorcjum zostało wybrane w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu. Budowa stanowiska promowego nr 1”.

Budowa nowego stanowiska promowego obejmuje swym zakresem: nabrzeże o długości 242,15 m i głębokości technicznej 12 m, pomost ruchomy, łoże nabrzeża (konstrukcja, która zamyka azdj1.jpgstanowisko promowe nr 1 od strony północnej i umożliwia połączenie cumującej przy nabrzeżu jednostki promowej z lądem), stalowy pomost ruchomy, pomosty wjazdowe na prom umożliwiające wjazd na górny i dolny pokład promu, galerię pasażerską zrealizowaną wzdłuż nowobudowanego nabrzeża i połączoną z galerią istniejącego stanowiska promowego nr 2 oraz infrastrukturę techniczną i uzbrojenie terenu. Nowe nabrzeże umożliwi obsługiwanie promów o długości do 220 m, których serwis nie jest możliwy w chwili obecnej.

Inwestycja jest współfinansowana w ramach działania 7.2 Rozwój transportu morskiego Priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Umowa na dofinansowanie została podpisana 16 lipca 2012 r. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 152 mln zł, z czego kwota dofinansowania to 70,88 mln zł.

Terminal promowy w Świnoujściu już dziś jest największym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych na Bałtyku. Pełni wiodącą rolę w obsłudze morskich połączeń promowych z Polski do Skandynawii, zarówno co do ilości zawinięć promów, jak i pod względem wielkości obsłużonego ruchu pasażerskiego i towarowego. Jest integralną częścią korytarza transportowego łączącego Skandynawię z krajami Europy południowej.

Terminal jest przystosowany do przeładunków w systemie ro-ro: samochodów osobowych i ciężarowych, naczep drogowych i wagonów kolejowych oraz do obsługi ruchu pasażerskiego. Pięć stanowisk obsługuje promy pasażersko – samochodowe i samochodowo – kolejowe. Aktualnie terminal oferuje każdego dnia 5 odejść promów do Ystad i 3 do Trelleborga. W 2011 roku na Terminalu przeładowano 6,2 mln ton, obsłużono ponad 274 tysięcy samochodów ciężarowych, 194 tysiące samochodów osobowych i prawie pół miliona pasażerów.

MiO