UE przeznacza 5 mld euro na rozwój sektora morskiego

gru 18, 2015 | Polskie nowości

1abctripgdynia

Unia Europejka ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) przeznaczy 5,75 miliarda euro na realizację zintegrowanej polityki morskiej.

Europejki Fundusz Morski i Rybacki, działający w ramach Komisji Europejskiej przeznaczył 5,75 miliarda euro na rozwój żeglugi morskiej.

W komunikacie wydanym przez Komisję Europejską czytamy, że środki finansowe zostaną wykorzystane do zrealizowania celów polityki morskiej UE przez finansowanie projektów, które mogą stworzyć nowe miejsca pracy i poprawić życie mieszkańców wzdłuż wybrzeży europejskich.

Dokładne dane mówią, że fundusz ma na celu stworzenie 10 200 nowych miejsc pracy i utrzymanie dotychczasowych 85 000. Głównym założeniem działania funduszu jest finansowanie projektów państw członkowskich na rzecz zapewnienia wzrostu gospodarczego i generowania miejsc pracy w sektorze morskim.

 

promy24.com