Tworzymy zachodniopomorskie środowisko offshore – zapraszamy do współdziałania

maj 19, 2021 | Polskie nowości

A.Montwiłł zdjęcie

Szanowni Państwo,

już od 12 lat Zachodniopomorski Klaster Morski działa na rzecz rozwoju polskiej gospodarki morskiej starając się jednocześnie wspomagać prowadzoną przez Państwa działalność. Staramy się uczestniczyć w sprawach ważnych dla regionu, już nie tylko w kontekście gospodarki morskiej ale gospodarki regionu ogółem. Zmieniacie Państwo swój profil biznesowy poszukując nowych partnerów i klientów dlatego też staramy się zmieniać tak aby funkcjonować nie tylko ściśle w sektorze gospodarki morskiej, a szczególnie segmencie stoczniowym, ale znacznie szerzej obejmują swoją aktywnością również inne obszary gospodarcze regionu. 

Współpracujemy z Urzędem Miasta i Agencją Rozwoju Metropolii Szczecińskiej, która jest dzisiaj odpowiedzialna z ramienia Miasta Szczecin za rozwój gospodarczy stolicy Pomorza Zachodniego. Przedstawiciele Klastra są (p. Andrzej Montwiłł i p. Andrzej Mączka) w Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin wskazując na istotne dla rozwoju gospodarki regionu sprawy, w tym sprawy naszych członków. Od wielu lat współpracujemy również z Urzędem Marszałkowskim w zakresie utrzymania sektora stoczniowego w naszym regionie co zaowocowało m. in. stworzeniem regionalnej specjalizacji obejmującej ten sektor i w efekcie uruchomieniem programów inwestycyjnych dla tego sektora po wielu latach braku możliwości unijnego dofinansowania. W nowej perspektywie 2021-2027 również pojawi się inteligenta specjalizacja obejmująca swoim zakresem gospodarkę morską, w tym przemysł stoczniowy i offshore. Prezes Zarządu Andrzej Montwiłł znajduje się w grupie doradczej tworzenia regionalnych specjalizacji a co za tym idzie również możliwości przyszłego wsparcia dla naszych przedsiębiorstw funkcjonujących w województwie zachodniopomorskim. 

Rozpoczęliśmy stałą współpracę z innymi klastrami działającymi w regionie tworząc nieformalne Forum Klastrów Pomorza Zachodniego. Wspólnie z Klastrem IT, Klastrem Metalowym Metalika i Zachodniopomorskim Klastrem Chemicznym „Zielona Chemia” dyskutujemy w Centrum Inicjatyw Gospodarczych Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego jak stworzyć płaszczyznę współpracy na najbliższe lata, która wesprze działalność i rozwój Państwa firm, gdzie klastry będą wsparciem zarówno dla samorządów jak i dla działalności gospodarczej i badawczo-rozwojowej w naszym regionie.

Kilka tygodni temu rozpoczęliśmy prace mające na celu wciągnięcie naszego regionu w rodzący się w Polsce sektor morskiej energetyki wiatrowej. Jesteśmy po spotkaniach online z Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, p. Januszem Gajowieckim i Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, p. Jakubem Budzyńskim. W obu tych spotkaniach, jak i kilku innych, online uczestniczyli przedstawiciele firm, członków ZKM, jak również przedstawiciele przedsiębiorstw zainteresowanych problematyką i współpracą z Klastrem w tym obszarze. Przed nami kolejne spotkania z przedsiębiorstwami, które są już zaangażowane w rozwój sektora polskiej morskiej energetyki wiatrowej, w tym liderami grup inwestycyjnych, z których każda planuje wybudować i eksploatować od jednej do kilku farm wiatrowych w polskiej strefie ekonomicznej. Dzięki tym spotkaniom zainteresowani z naszego regionu zdobędą szereg informacji związanych z rozwojem polskiej morskiej energetyki wiatrowej oraz będą mieli możliwość włączenia się w rodzące się łańcuchy dostaw, gdzie istotnym elementem polityki władz w tym zakresie jest zagadnienie local content, czyli jak największego udziału polskich firm w procesach budowy a następnie eksploatacji farm wiatrowych. 

Równolegle do wyżej wskazanych spotkań podejmujemy inne działania mające na celu włączenie regionu Pomorza Zachodniego w rozwój polskiego sektora offshore, w tym szczególnie wind offshore. Efektem szeregu spotkań i konsultacji z administracją państwową, samorządową i stowarzyszeniami ma być włączenie ZKM oraz jego członków do sieci kontaktów, spotkań B2B, konferencji tematycznych. Celem naszym jest również włączenie sektora wind offshore w samorządową politykę rozwoju gospodarczego naszego regionu. Elementem powyższych działań jest również planowane na jesień kolejne Seminarium Stoczniowe, gdzie tematem przewodnim będzie offshore i energetyka ze źródeł odnawialnych. Planujemy, że wezmą w nim udział przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, przedstawiciele inwestorów w morską energetykę wiatrową oraz oczywiście nasi członkowi i sympatycy zainteresowani rozwojem współpracy w każdym biznesowym aspekcie. Bo temu przede wszystkim ma służyć to kolejne seminarium. 

Szanowni Państwo,

w bieżącym roku, niezależnie od powyżej zarysowanego zakresu naszej aktywności, planujemy również inne, mające na celu zwiększenie znaczenia Klastra w życiu społeczno-gospodarczym regionu Pomorza Zachodniego. Dlatego też chcemy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków dostosować nasz statut do celów jakie przyjęliśmy na poprzednich zgromadzeniach. Dążymy do tego aby klaster nie tylko reprezentował Państwa w kontaktach wszelakiego rodzaju ale również włączył się w procesy biznesowe nakierowane na rozwój firm przez Państwa reprezentowanych. Uważamy, że klaster powinien być również swego rodzaju agencją / brokerem pomagającym w pozyskiwaniu kontrahentów dla rodzimych firm (praktyka szeregu klastrów czy też koordynatorów klastrów w ich imieniu) bo każde wzmocnienie aktywności handlowej temu służy. Stąd planowane zmiany dotyczące zakresu działalności Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego jak również zarządzania nim. Zmiany, które ułatwią budowanie wokół klastra sieci powiązań gospodarczych i administracyjnych nakierowanych na Państwa rozwój ale również samego klastra bo i on musi mieć możliwości organizacyjne i finansowe działania w Państwa imieniu i na Państwa rzecz.  

Kolejne wydarzenia / spotkania planowane jeszcze w tym roku to:

  • – zmiana strony internetowej Klastra celem zwiększenia jej funkcjonalności oraz przejrzystości, 
  • – kontynuacja Giełdy Klastra zapoczątkowanej w roku 2020, 
  • – współorganizacja (z Akademią Morską w Szczecinie) konferencji SAFETY&SECURITY Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem procesów i bezpieczeństwem organizacji (13-15.10.2021),
  • – udział w konferencjach i seminariach o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna,
  • – organizacja spotkań z firmami (B2B) reprezentującymi inne sektory gospodarki regionu – w maju pierwsze z przedsiębiorstwami zrzeszonymi w rodzimym Klastrze IT.

Kończąc ten list zapraszamy serdecznie do aktywności w różnych wydarzeniach organizowanych przez Klaster, bo tylko szeroki Państwa udział warunkuje ich organizację oraz efektywność. Zapraszamy do zgłaszania sugestii i uwag oraz tematów jakimi miałby się zająć Klaster a skutkującymi określonymi korzyściami dla Państwa. Prosimy o pomoc w organizacji wydarzeń ale również w pozyskiwaniu nowych członków Klastra bo im więcej nas tym większa siła oddziaływania ale również większe możliwości działania na Państwa rzecz.

W imieniu Zarządu

Prezes Zarządu

Andrzej Montwiłł

logo klaster pol