III Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „MORZE BAŁTYCKIE – WSPÓLNE DOBRO EUROPY”

lut 3, 2014 | Polskie nowości

1prawomorskie27 lutego 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Morze Bałtyckie – wspólne dobro Europy” organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. W kolejnej już edycji projektu udział wezmą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, armatorów, związków zawodowych a także przedsiębiorcy, prawnicy, naukowcy i studenci z wielu ośrodków akademickich w Polsce. 

W czasie konferencji poruszone zostaną zagadnienia osadzone w sferze gospodarki oraz polityki i prawa, związane z wzmocnieniem konkurencyjności polskiej gospodarki morskiej w Regionie Morza Bałtyckiego, a także z troską o dobry stan środowiska morskiego, w tym wprowadzania instrumentów zintegrowanego morskiego planowania przestrzennego, oraz dbałością o wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej i sektorach z nią powiązanych.

Projekt przewiduje trzy części tematyczne. Pierwsza z nich poświęcona zostanie problemowi konkurencyjności gospodarki morskiej. Tematem części drugiej stanie się środowiskowa gospodarska morska. Zgromadzeni postarają się odpowiedzieć na pytanie: jak pogodzić gospodarkę i środowisko dla wspólnego dobra? Trzeci panel dotyczyć będzie społecznej gospodarki morskiej, a dokładnie sposobów wykorzystania ludzkiego potencjału w miastach- portach.

Warto nadmienić, iż poprzednie edycje wydarzenia cieszyły się dużym uznaniem wśród licznie zgromadzonego audytorium. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby i tym razem było podobnie. Świadczyć o tym może fakt, iż patronat honorowy nad konferencją objęli:

Pan Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska, dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Królikowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, prof. zw. dr hab. Bernard Lammek – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. UG, dr hab. Jakub Stelina – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG. Dodać należy, że partnerem głównym konferencji jest Związek Miast i Gmin Morskich. Nasze działania wspierają również pozostali partnerzy: Miasto Gdańsk, Port Gdynia, Misiewicz, Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Terminal Kontenerowy DCT Gdańsk oraz InvestGDA.
Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia pod adresem:

www.prawo-morskie.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga natomiast wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej konferencji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: prawo-morskie@elsa.org.pl.

III Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

„MORZE BAŁTYCKIE – WSPÓLNE DOBRO EUROPY”