Świnoujście – terminal kontenerowy sercem uniwersalnego hubu

sty 4, 2021 | Port Szczecin

 TERMINAL2

Głębokowodny terminal kontenerowy będzie częścią kompleksu terminalowego, wraz z terminalem LNG oraz terminalem uniwersalnym, który przejmie funkcje obecnego portu wewnętrznego w Świnoujściu. Zewnętrzny kompleks portowy, zlokalizowany w bliskości Cieśnin Duńskich i na osi korytarzy transportowych Bałtyk-Adriatyk-Morze Śródziemne, łączący Europę środkowo – wschodnią ze Skandynawią – stanie się portem węzłowym, tranzytową bramą dla całego zaplecza wzdłuż wspomnianych szlaków transportowych.

Terminal ulokowany w porcie zewnętrznym pozwoli na przyjmowanie największych kontenerowców, jakie mogą wchodzić na Bałtyk. Infrastruktura zapewni obsługę dwóch dużych jednostek oceanicznych i kilku mniejszych, feederowych statków. A realizowane już teraz za miliardy złotych potężne inwestycje infrastrukturalne usprawnią łańcuch logistyczno-transportowy, wzmacniając funkcje bazowe terminalu kontenerowego i całego kompleksu portowego.

Kolej, drogi, tory wodne

Sprawny łańcuch logistyczno-transportowy wymaga intermodalnej infrastruktury, połączeń kolejowych, drogowych i zmodernizowanych torów wodnych.

Na infrastrukturę zapewniającą dostęp do głębokowodnego terminalu od strony morza Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście otrzymał prawie 330 mln zł z Ministerstwa Finansów. Resort wyemitował właśnie obligacje z przeznaczeniem na inwestycje związane z budową portów zewnętrznych. Wspomniana kwota podwyższy kapitał ZMPSiŚ.

Większość inwestycji infrastrukturalnych jest w trakcie realizacji. PKP Polskie Linie Kolejowe zainwestowały w sieć kolejową w portach w Szczecinie i Świnoujściu 1,5 mld zł. Do połowy 2022 roku zmodernizują blisko 100 km torów i prawie 84 km sieci trakcyjnych, wymienią blisko 300 rozjazdów, przebudują kilkanaście przejazdów, zainstalują najnowocześniejsze urządzenia sterowania ruchem.

Spółka PKP PLK zmodernizuje również tzw. „Nadodrzankę” (CE 59), połączenie kolejowe łączące Szczecin i Świnoujście z Dolnym Śląskiem, zapewniając prędkość składów towarowych do 120 km/h.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że do 2024 roku drogą ekspresową S3 dojedziemy od Świnoujścia do granicy z Czechami. GDDKiA rozpoczęła realizację jednego z ostatnich brakujących etapów tej drogi, z Troszyna do Świnoujścia.

Ogromne znaczenie dla sieci połączeń, ale również większej integracji zespołu portów, ma pogłębiany właśnie do 12,5 m tor wodny Świnoujście-Szczecin. Inwestycja, która pochłonie ponad 1,4 mld zł, będzie zakończona również w 2022 roku. W związku z modernizacją toru ZMPSiŚ dostosowuje Basen Kaszubski i Kanał Dębicki w Szczecinie do nowych parametrów. Te inwestycje pochłoną ok. 700 mln zł.

Dodajmy jeszcze budowę intermodalnego terminalu promowego w Świnoujściu, który jest częścią morskiej autostrady łączącej Polskę ze szwedzkimi portami Trelleborg i Ystad. W przyszłym roku terminal będzie gotowy do nowych funkcji związanych z obsługą transportu intermodalnego i przyjmowania przy zmodernizowanym nabrzeżu promów o długości nawet do 270 m.

Oczywiste funkcje hubu

Koncepcja portu zewnętrznego z terminalem kontenerowym i uniwersalnym oraz gazoportem – wpisuje się w nową wizję postrzegania Świnoujścia przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

– Nie patrzymy już na Świnoujście przez pryzmat wewnętrznego portu masowego i bazy promowej w ujściu Świny – wyjaśnia Krzysztof Urbaś, prezes ZMPSiŚ. – Czas na przemodelowanie portu wewnętrznego i zewnętrznego.

Port Zewnętrzny stworzą wspomniane trzy terminale, a terminal uniwersalny (ma powstać na pirsie, na wschód od kontenerowego) przejmie funkcje portu wewnętrznego. Funkcje hubu w ten zewnętrzny kompleks portowy wpisują się w sposób naturalny. Głębokowodny terminal kontenerowy umożliwi zmianę modelu obsługi kontenerów w zespole portów Szczecin – Świnoujście. Z systemu feederowego, w którym obsługiwane są wyłącznie kontenery przeładowane wcześniej w jednym z portów Morza Północnego z serwisów oceanicznych na mniejsze statki dowozowe, możemy stać się portem bazowym, do którego docierają statki oceaniczne w bezpośrednich relacjach międzykontynentalnych i na którym część kontenerów zdjęta z jednostek oceanicznych przeładowywana jest dalej na statki dowozowe obsługujące basen Morza Bałtyckiego.

W tej wizji również większość obszarów portu wewnętrznego zmienia swoje dotychczasowe funkcje – tu ma być zaplecze dla kontenerów, centra logistyczne, parki magazynowe, firmy dystrybucyjne itp. – a więc działalności, które nie będą uciążliwe dla części uzdrowiskowej Świnoujścia.

Trwa postępowanie w celu wyłonienia inwestora i późniejszego operatora głębokowodnego terminalu kontenerowego. Zainteresowani swoje oferty mogą składać do 28 stycznia 2021 r.

 

ZMPSiŚ SA