Sejm za nowelą ustawy o bezpieczeństwie morskim

lip 8, 2019 | Polskie nowości

lifeboat 1

Nowe przepisy, zakładające m.in. sprawniejsze przekazywanie służbom ratowniczym informacji o liczbie pasażerów na statku w razie wypadku, przegłosowali w czwartek posłowie. Nowela ustawy o bezpieczeństwie morskim ma także zapewnić jednolite zasady przeprowadzania inspekcji na statkach pasażerskich.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 418 posłów, jeden był przeciw i jeden wstrzymał się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.

Posłowie przegłosowali nowelizację wraz z czterema poprawkami zaproponowanymi przez klub Prawa i Sprawiedliwości i przyjętymi przez sejmową komisję gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Nowela wdraża do krajowego porządku prawnego dwie dyrektywy unijne, dotyczące bezpieczeństwa statków pasażerskich: osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich oraz systemu inspekcji na potrzeby bezpiecznej eksploatacji statków pasażerskich typu ro-ro (przystosowanych do przewożenia ładunków tocznych i pojazdów) i szybkich jednostek pasażerskich, uprawiających żeglugę na linii regularnej.

Chodzi m.in. o zapewnienie morskim służbom ratowniczym natychmiastowego dostępu do danych osób, podróżujących na statkach pasażerskich, co – jak wyjaśniał podczas drugiego czytania ustawy poseł sprawozdawca komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna (PiS) – „jest niezwykle istotne w przypadku prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych pojedynczych pasażerów lub członków załóg tych statków, jak również w przypadku prowadzenia tzw. masowych operacji ratowniczych dotyczących całego statku pasażerskiego oraz wszystkich osób znajdujących się na jego pokładzie”.

Armatorzy będą przekazywać dane osobowe pasażerów bezpośrednio do Krajowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego, co ma przyczynić się do zwiększenia ich dostępności dla służb ratowniczych i zwiększenia efektywności działań ratowniczych.

Nowe rozwiązania mają także zapewnić jednolite zasady przeprowadzania inspekcji na statkach pasażerskich typu ro-ro, a także na szybkich statkach pasażerskich, przewożących powyżej 12 osób na liniach regularnych. Ich celem jest włączenie inspekcji przeprowadzanych na tego typu statkach w system inspekcji przeprowadzanych przez państwo bandery (na statkach o polskiej przynależności) i państwo portu (na statkach pływających pod obcą banderą).

Nowe przepisy mają zapewnić stosowanie jednolitych zasad dotyczących przeprowadzania inspekcji na statkach obcych bander zawijających do polskich portów. Obowiązkowe inspekcje statków ro-ro (m.in. promów) będą włączone w system inspekcji przeprowadzanych przez państwo portu.

Cztery poprawki, dotyczące funkcjonowania jednostek organizacyjnych Morskiej Służby poszukiwania i Ratownictwa (SAR), zaproponował klub radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Pierwsza z nich została przygotowana na wniosek pracowników brzegowych i centrum koordynacyjnego SAR: umożliwi pełnienie w jednostkach 24-godzinnych dyżurów (obecnie dyżur trwa 12 godzin), na wzór dyżurów w straży pożarnej czy zakładowych służbach ratowniczych. Druga zmiana ma usprawnić działania SAR i – jak wskazała podczas drugiego czytania noweli posłanka PiS Dorota Arciszewska-Mielewczyk – ma pozwolić uniknąć sytuacji „absurdalnych”, jak np. „pozostawienie statku na łasce żywiołu po ewakuacji załogi”.

Trzecia poprawka zakłada konieczność uregulowania zasad zwrotu do budżetu państwa kosztów działalności służby ratowniczej „wykraczającej poza jej pierwotne, statutowe zadania”. Ostatnia zmiana dotyczyła terminu wejścia w życia noweli ustawy.

 

autorka: Elżbieta Bielecka