Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pomoże branży stoczniowej

sty 18, 2018 | Polskie nowości

stocznia w szczecinie

Zapoczątkowane przez marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza w 2014 r. prace nad programem pomocowym dla sektora stoczniowego otrzymały zielone światło od Komisji Europejskiej. Oznacza to, że Województwo Zachodniopomorskie jeszcze w tym roku będzie mogło przeznaczyć część środków unijnych właśnie dla przedsiębiorstw z branży budownictwa okrętowego.

– Od kilku lat staraliśmy się znaleźć możliwość wsparcia branży środkami unijnymi. W poprzedniej perspektywie było to niemożliwe. Ten skomplikowany proces zbliża się do końca. Wywalczyliśmy w Brukseli zgodę na uruchomienie wsparcia dla naszych firm, wsparcia na innowacje, na rozwój, na badania. To bardzo dobra wiadomość dla gospodarki całego polskiego wybrzeża. – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Podjęta 15 stycznia 2018 r. przez Komisję Europejską decyzja o zatwierdzeniu programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze stoczniowym w województwach zachodniopomorskim oraz pomorskim uruchomi strumień dotacji, dopłat do oprocentowania i gwarancji. Wsparcie wyniesie około 77 mln złotych (około 18 mln euro) i będzie pochodziło z RPO 2014-2020 województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskiego. Do uruchomienia pomocy potrzebna jest jeszcze formalna decyzja KE oraz wprowadzenie programu pomocowego do polskiego systemu prawnego.

Przypomnijmy, że w perspektywie finansowej 2007 – 2013 wykorzystanie środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na wsparcie sektora stoczniowego było niemożliwe. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego od kilku starał się by stworzyć możliwość udzielania pomocy publicznej na rozwój branży.

Zmiany w prawie europejskim sprawiły, że w perspektywie finansowej 2014-2020 Komisja Europejska dopuściła możliwość regionalnej pomocy inwestycyjnej dla sektora stoczniowego jedynie na postawie wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej. W 2014 roku w trakcie uzgadniania z Ministerstwem Rozwoju zakresu RPO 2014-2020 Województwo Zachodniopomorskie wskazało potrzebę notyfikacji programu pomocowego zakładającego wsparcie budownictwa okrętowego. Rok później, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego założeń do tego programu, przekazano do Ministerstwa Rozwoju postulat stworzenia przez resort notyfikowanego programu pomocowego. Był to warunek konieczny, by przed zachodniopomorską branżą stoczniową otworzyć dostępne w RPO środki unijne. Przekazany ministerstwu wniosek uwzględniał zdiagnozowane przez Zarząd Województwa potrzeby zachodniopomorskich firm z branże, a także możliwości wsparcia w ramach RPO WZ 2014-2020.

W sierpniu 2016 r. przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 został poddany konsultacjom społecznym, o których informowało Województwo Zachodniopomorskie na swojej stronie www.wzp.pl

Tego typu projekty, o dużych rozmiarach i znaczącej wartości pomocy muszą uzyskać notyfikację KE, która ocenia czy korzyści wynikające z pomocy przeważają nad zakłóceniem konkurencji. 1 marca 2017 r. program pomocowy zawarty w projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów został przekazany Komisji Europejskiej (nr sprawy: SA.47690 (2017/N) – Program pomocy regionalnej na rzecz inwestycji dla MŚP działających w sektorze stoczniowym – Polska). 15 stycznia 2018 r. KE poinformowała o zatwierdzeniu programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze stoczniowym w województwach zachodniopomorskim oraz pomorskim.