Rybołówstwo: Komisja określa odliczenia od kwot połowowych na 2012 r.

sie 1, 2012 | Polityka Morska

rybka123Komisja Europejska zapowiedziała dzisiaj odliczenia od kwot połowowych na 2012 r. dla państw członkowskich, które przekroczyły kwoty w 2011 r. Dzięki odliczeniom Komisja może szybko zareagować na szkody wyrządzone stadom przełowionym w roku poprzednim i zapewnić zrównoważone wykorzystanie wspólnych zasobów rybołówstwa przez wszystkie państwa członkowskie. W tym roku po raz pierwszy dla państw członkowskich, które wielokrotnie przeławiały to samo stado (w 2009, 2010 i 2011 r.) odliczenia zwiększono o 50 proc.

Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, stwierdziła: „Nikt nie powinien łudzić się, że przeławianie będzie tolerowane. Obowiązujące przepisy powinny dotyczyć wszystkich, w sposób systematyczny i profesjonalny. Odliczenia pomogą w osiągnięciu głównego celu wspólnej polityki rybołówstwa: długoterminowej stabilności europejskich zasobów rybołówstwa.”       
Odliczenia nalicza się według publicznych wytycznych o ogólnym zastosowaniu w odniesieniu do przełowionych stad. To właśnie jest celem dzisiejszego rozporządzenia. Jeśli jednak państwo członkowskie nie ma dostępnych kwot dotyczących przełowionego stada, odpowiednią ilość można odliczyć od kwoty dla innego stada w tym samym obszarze geograficznym, z uwzględnieniem konieczności unikania odrzutów (wyrzucania wartościowych ryb) w połowach wielogatunkowych. W drugiej połowie bieżącego roku Komisja przedstawi rozporządzenie dotyczące odliczeń z innych stad, po konsultacjach z zainteresowanymi państwami członkowskimi.
Kontekst
Podstawę prawną odliczeń stanowi rozporządzenie (WE) nr 1224/2009. Nakazuje ono Komisji wprowadzanie odliczeń od przyszłych kwot państw członkowskich, które przełowiły stada. Stosuje się pewne mnożniki określone w art. 105 ust. 2 i 3 rozporządzenia w celu zapewnienia trwałości stad.