Rozpoczęcie prac nad połączniem SSR „Gryfia” S.A. i MSR S.A. w Świnoujściu

mar 27, 2013 | SSR "Gryfia"

1gryfiamorskaIntegracja Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. i Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu to podstawowy warunek stworzenia im szans rozwojowych w dłuższej perspektywie – uznały rady nadzorcze obu spółek podczas swych ostatnich posiedzeń.  Zarządy stoczni remontowych Pomorza Zachodniego zostały zobowiązane do przygotowania szczegółowej koncepcji połącznia przedsiębiorstw.

22 marca w Szczecinie i 27 marca w Świnoujściu odbyły się posiedzenia rad nadzorczych  Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. i Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu. Zarządy obu spółek przedstawiły radom nadzorczym informację o stanie zaawansowania prac przygotowawczych do integracji stoczni remontowych Pomorza Zachodniego. Omówione zostały przyczyny, dla których proces połączenia dwóch spółek powinien zostać przeprowadzony, oczekiwane efekty integracji oraz wyniki prac zespołów roboczych, utworzonych przez pracowników obu stoczni remontowych Pomorza Zachodniego. Przedstawione zostały trzy możliwe warianty połączenia spółek.

Rady nadzorcze obu stoczni podjęły kierunkowe decyzje o kontynuowaniu analiz dotyczących  integracji SSR „Gryfia” S.A. i MSR  S.A. w Świnoujściu. Będę one realizowane we współpracy z przedstawicielami załóg pracujących w zespołach i konsultowane ze związkami zawodowymi działającymi w obu stoczniach (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami informację przedstawionym radom nadzorczym przekazano również związkowcom SSR „Gryfia” S.A. i MSR S.A. w Świnoujściu).

*****************

Morska Stocznia Remontowa S.A. – zajmuje się remontami i przebudową statków oraz wytwarzaniem różnego rodzaju konstrukcji ze stali węglowych, nierdzewnych i aluminium dla przemysłu offshore.

Kluczowe aktywa stoczni to 47,4 ha gruntów (w tym 19,2 ha nieruchomości stoczniowych i 28,2 ha nieruchomości inwestycyjnych), dwa doki pływające (3 500 t. i 4 500 tys. ton) i trzy nabrzeża o łącznej długości 661 m. nabrzeży. Zatrudnia 365 osób.

Największym akcjonariuszem jest MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którego posiadaniu jest 73% akcji. Pracownicy objęli łącznie 12,51% akcji, w posiadaniu Skarbu Państwa pozostało 14,49% akcji Spółki.

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA S.A. – działa w zakresie naprawy i konserwacji statków, budowy i przebudowy statków. Spółka rozwija również segment działalności offshore i subsea – może poszczycić  się uzyskaniem specjalistycznych  certyfikatów i pierwszych zleceń od  branżowych liderów.

Stocznia prowadzi działalność produkcyjną na terenie o powierzchni 5,6 ha, użytkuje nabrzeża o łącznej długości 1493,7 m. Kluczowe aktywa stoczni to: cztery doki pływające (o nośności 500 ton, 5 500 ton, 6 000 ton i 17 000 ton), trzy pontony-doki pływające (1 460 – 1 550 ton) i ponton-podnośnik o nośności 1 700 ton. Zatrudnia 571 osób.

Największym akcjonariuszem jest MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którego posiadaniu jest 85% akcji. Pracownicy stoczni posiadają obecnie 12,07% akcji a 2,93% akcji Spółki pozostało w posiadaniu Skarbu Państwa.