Rola klastrów w obszarach transgranicznych

maj 7, 2012 | Klaster Morski Pomorza Zachodniego

04431 maja 2012 roku w Szczecinie odbędzie bardzo ciekawa konferencja na temat roli klastrów w obszarach transgranicznych. W pierwszej części konferencji ekspert zagraniczny, Peter Keler, Dyrektor Zarządzający Węgierskiego Centrum Rozwoju Ekonomicznego, zaprezentuje tematykę związaną z rolą i funkcjonowaniem klastrów w obszarach transgranicznych. Przedstawi narzędzia dedykowane poszukiwaniu partnerów zagranicznych jak i narzędzia oceniające jakość i postęp prac w ramach nowych inicjatyw. Poruszona zostanie również specyfika zarządzania klastrami funkcjonującymi w obszarach transgranicznych. Następnie przedstawiciele klastrów z Niemiec, Dani i Szwecji wezmą udział w sesji dobrych praktyk, podczas której zaprezentują swoje klastry, omówią możliwe ścieżki rozwoju i przedstawią własne doświadczenia związane ze współpracą w ramach międzynarodowych projektów. Zaprezentują także oferty współpracy skierowane do klastrów z województwa zachodniopomorskiego. Reprezentant Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przybliży możliwości uzyskania wsparcia dla klastrów w regionie, jak i instrumenty finansowe wspierające rozwój przedsiębiorczości w regionie. W trakcie dyskusji panelowej przedstawiciele klastrów i instytucji zaangażowanych w tematykę rozwoju klastrów z obszaru województwa zachodniopomorskiego przedstawią doświadczenia krajowe i regionalne związane z tworzeniem partnerstw między przedstawicielami świata nauki, biznesu i administracji. Wskażą dobre praktyki w realizacji projektów międzynarodowych oraz przedstawią opinie na temat specyfiki zarządzania klastrami transgranicznymi. Klastry działające na terenie województwa zachodniopomorskiego przedstawią swoje oferty na towarzyszącej konferencji wystawie. Będą to: Zachodniopomorski Klaster Chemiczny ‘Zielona Chemia’, Zachodniopomorski Klaster Morski, Klaster ICT Pomorze Zachodnie, Klaster Metalowy Metalika, Transgraniczny Klaster Szlak wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk, Klaster Stowarzyszenia Przetwórców Szkła Budowlanego oraz Klaster Morski Pomorza Zachodniego. Podczas konferencji dystrybuowane będą katalogi promujące produkty i usługi klastrów z województwa zachodniopomorskiego oraz innych regionów. Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Konferencja poświęcona będzie omówieniu zagadnieniu funkcjonowania klastrów w obszarach transgranicznych.

Zbigniew Zbroja