PŻM i PRS wspólnie na rzecz ochrony środowiska

wrz 19, 2016 | Polskie nowości

1abcmiedwie123

16 września br. Polska Żegluga Morska oraz Polski Rejestr Statków podpisali umowę o współpracy, dotyczącej monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2 ze statków szczecińskiego armatora.

Polski Rejestr Statków będzie odpowiedzialny za cały proces dostosowania statków PŻM do rozporządzenia Unii Europejskiej, dotyczącego monitorowania emisji gazów cieplarnianych czyli tzw. Mechanizmu MRV (Monitoring, Reporting, Verification). Zastosowanie tego instrumentu ma być pierwszym etapem, rozciągniętych na kolejne lata działań UE, dotyczących redukcji emisji CO2 z transportu morskiego na wodach kontynentu europejskiego.

Rozporządzenie Unii Europejskiej o Mechanizmie MRV mówi, iż od 1 stycznia 2018 roku wszystkie statki o pojemności powyżej 5 tys. BRT, zawijające do portów Unii Europejskiej muszą monitorować swoją emisję CO2. Do monitorowania tej emisji wybrano cztery metody : wykorzystanie dokumentów dostawy paliwa, monitorowania zbiorników z paliwem na statku, wykorzystanie urządzeń do mierzenia przepływu paliwa przeznaczonego do spalania lub bezpośredniej kontroli zawartości CO2 w spalinach.

W drugim etapie działań Unii Europejskiej, dotyczących kontroli emisji gazów cieplarnianych, począwszy od 2019 roku, wszyscy armatorzy będą zobligowani do przedkładania do 30 kwietnia każdego roku Komisji Europejskiej i organom państw bandery (administracji morskiej) raportu dotyczącego emisji CO2 przez swoje statki. Wcześniej jednak raport ten będzie musiał być zaakceptowany przez instytucję weryfikującą.

W przypadku statków Polskiej Żeglugi Morskiej, takim corocznym weryfikatorem raportu o emisji gazów cieplarnianych będzie również Polski Rejestr Statków.

Współpraca Polskiej Żeglugi Morskiej w Polskim Rejestrem statków trwa nieprzerwanie od momentu utworzenia PŻM w 1951 roku (PRS powstał wcześniej bo już w 1936 r.). Dotyczy ona bardzo szerokiego zakresu działań : m.in. nadzoru stoczniowego podczas budowy statków, nadzoru technicznego podczas całego okresu eksploatacji jednostek, wydawania certyfikatów, szkolenia załóg itd.

Krzysztof Gogol

Relacja: PŻM