Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu

lip 10, 2013 | Port Szczecin

1PORTlogoPorty morskie stale podejmują się realizacji nowych działań inwestycyjnych, chcąc efektywniej obsługiwać obecnych i przyszłych klientów. Nie inaczej dzieje się w portach w Szczecinie i Świnoujściu. W ciągu najbliższych lat Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA na inwestycje infrastrukturalne wyda ok. 500 mln zł. Znaczna część środków pochodzi z funduszy unijnych. Obecnie na szeroką skalę realizowany jest projekt modernizacji układu komunikacyjnego w portach.

Zarówno w porcie w Szczecinie, jak i w Świnoujściu w 2011 roku rozpoczęła się kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej. W ramach projektu Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu, którego beneficjentem jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., w porcie w Szczecinie przebudowanych zostanie prawie 6 km dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą energetyczną, infrastrukturą związana z odprowadzeniem wód opadowych, usunięciem kolizji z sieciami energetycznymi, kanalizacyjnymi i gazowymi. W porcie w Świnoujściu przebudowa obejmie niemal 3 km dróg wraz z infrastrukturą energetyczną, infrastrukturą związaną z odprowadzeniem wód opadowych, usunięciem istniejących kolizji z sieciami energetycznymi, wodnymi i kanalizacyjnymi. Projekt zakłada także przebudowę połączenia drogowego z ulicą Barlickiego, co znacząco wpłynie na usprawnienie ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z portu. Na dzień dzisiejszy w ramach tych prac wykonano już przebudowę wiaduktu.
Do 2014 roku w obu portach zmodernizowanych zostanie łącznie prawie 9 kilometrów dróg.

Dzięki realizacji tej inwestycji w portach powstaną nowe miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych oraz parkingi dla samochodów osobowych, zwiększona zostanie także szerokość dróg z 6 do 7 m. Znacznie zwiększy się dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni i nawierzchnię przeznaczona do postoju ciężkich pojazdów z istniejących 40-60 do 115 kN. Realizowane zmiany korzystnie wpłyną na usprawnienie ruchu w portach oraz na zwiększenie bezpieczeństwa pojazdów zarówno w drodze do portów jak i na ich terenie. Poprawi się dostępność i jakość obsługi w obu portach dla nowoczesnego, ciężkiego taboru samochodowego. Przebudowa infrastruktury drogowej umożliwi dalsze rozwijanie podstawowych funkcji gospodarczych w zakresie obsługi towarów i statków oraz środków transportu. W ten sposób osiągnięty zostanie podstawowy cel, jakim jest zwiększenie konkurencyjności portów w Szczecinie i Świnoujściu przy jednoczesnym zmniejszeniu społecznych kosztów, których źródłem jest transport drogowy. Przedsięwzięcie to ma szansę także stać się znaczącym stymulatorem rozwoju gospodarki całego regionu.

Maksymalna kwota dofinansowania inwestycji z Funduszu Spójności wynosi 44.304 tys. PLN, koszt całkowity inwestycji to 64.526 tys. PLN. Do maja 2013 uzyskano 80% zaawansowania rzeczowo-finansowego projektu.

Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu to tylko jeden z wielu projektów inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Ten element konsekwentnie realizowanej w ramach misji firmy polityki zrównoważonego rozwoju infrastrukturalnego portów w Szczecinie i Świnoujściu, jest efektem dążenia Zarządu Spółki do pozycji portów Szczecin i Świnoujście jako wiodących portów na południowym Bałtyku.

1psz