Powołanie inwestora zastępczego przebudowy Starej Rzeźni

mar 27, 2013 | CSL

1stararzeznia“Sprawy morskie pozostawmy marynarce wojennej” – często powtarzał ceniący profesjonalizm doświadczony żeglarz kpt. Jerzy Kisielewski, wieloletni dowódca flagowego szczecińskiego jachtu “Dar Szczecina”. Podobne stanowisko prezentuje niewątpliwie prezes CSL Laura Hołowacz, przed laty uczestniczka prowadzonego przez cytowanego kapitana oceanicznego rejsu jachtem z kanadyjskiego Quebec do Szczecina. Świadczy o tym fakt powierzenia wyspecjalizowanej firmie obowiązków inwestora zastępczego, odpowiedzialnego za przystosowanie Starej Rzeźni. Przypomnijmy, że jest to secesyjny budynek obornika byłych zakładów mięsnych na Łasztowni, który w przyszłości ma pełnić funkcje siedziby CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. oraz ogólnodostępnego przyportowego centrum społeczno-kulturalno-biznesowego z zapleczem gastronomicznym.

Zgodnie z podpisaną w dniu 26 marca 2013 roku umową, wykonywanie w imieniu i na rzecz CSL zadań inwestora zastępczego (polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego oraz zarządzaniu całością prac i zadań mających za cel realizację tej inwestycji), powierzono szczecińskiej firmie NBQ Spółka z o.o. Inwestor zastępczy zobowiązał się do zakończenia i rozliczenia inwestycji najpóźniej do połowy przyszłego roku.

Wniosek o preferencyjne wsparcie finansowe tej inwestycji w ramach unijnej inicjatywy JESSICA złożony został, jako jeden z pierwszych w województwie zachodniopomorskim, w dniu 20 lipca ubiegłego roku. Jak się dowiadujemy, 10 kwietnia 2013 roku ma zostać podpisana oficjalna umowy z Urzędem Marszałkowskim oraz z Bankiem Zachodnim WBK S.A o przyznaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Środki mają pochodzić z  Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy UE JESSICA. Wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie jeszcze w kwietniu nastąpi uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty na placu budowy.

Zygmunt Kowalski