DB Port Szczecin w awangardzie portowych rozwiązań informatycznych

mar 5, 2015 | Polskie nowości

1dbportManfred Michel – Prezes Zarządu DB Port Szczecin Sp. z o.o. wyróżniony przez Izbę Celną za zaangażowanie we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w porcie.

Na koniec lutego Manfred Michel, Prezes Zarządu DB Port Szczecin odebrał z rąk pani Lidii Mołodeckiej, Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie podziękowanie za wzorcową współpracę pozwalającą na kompleksowe podejście do klienta, łączące podniesienie standardów obsługi klienta z bezpieczeństwem i skutecznością kontroli. W podziękowaniu podkreślono profesjonalizm oraz wysokie zaangażowanie zarządu oraz pracowników spółki, bez którego nie byłoby możliwe wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców współpracujących z portem w Szczecinie, w szczególności na Terminalu Kontenerowym. Izba Celna w Szczecinie po raz pierwszy przyznała wyróżnienie współpracującej firmie.

„Codzienna współpraca z Izbą Celną w Szczecinie w zakresie poprawy standardów obsługi naszych wspólnych klientów przebiega wzorowo. Imponujące jest, że dla przedstawicieli Służb Celnych, to identyfikowanie potrzeb klientów stanowi główny cel i podstawę rozwoju. Otwartość i aktywne wsparcie, ze strony urzędu celnego, w poprawie administracyjnych procesów kontrolnych, pozwoliło w sposób znaczący skrócić czas urzędowej obsługi kontenerów, a co za tym idzie zredukować koszty importera związane z inspekcjami towarów. Nie jest to jedynie nasza opinia, ale także tych najbardziej zainteresowanych, czyli importerów bądź działających w ich imieniu spedytorów. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować przedstawicielom Służby Celnej w Szczecinie.” – mówi Manfred Michel Prezes Zarządu DB Port Szczecin Sp. z o.o.

W DB Port Szczecin wprowadzono nowoczesne rozwiązanie informatyczne CMS (Container Management System), które pozwala wszystkim podmiotom mającym do niego dostęp na śledzenie online przemieszczania i statusu kontenera w czasie rzeczywistym. Wszystkie organy administracji państwowej biorące udział w dopuszczaniu towaru do importu mają dostęp do systemu i w nim zwalniają towar, czyli dopuszczają go do dalszego procedowania. O tym, czy kontener będzie mógł opuścić terminal, decyduje Urząd Celny. Rozwiązanie praktycznie pozwoliło na wprowadzenie Single Window, czyli jednego miejsca zgłaszania towaru do odprawy.

Kolejnym ułatwieniem wprowadzonym we współpracy między Izbą Celną i innymi służbami, a DB Port Szczecin jest One Stop Shop. To formuła dokonywania kontroli towarów w jednym czasie i w jednym miejscu przez wszystkie zainteresowane inspekcje. W przypadku Szczecina wyznaczone zostały miejsca i godziny kontroli, opisane w regulaminie terminalu kontenerowego dla klientów. W kontrolach zawsze obok spedytora reprezentującego importera uczestniczy przedstawiciel operatora portowego. Rozwiązanie to znacznie skraca czas potrzebny łącznie na wszystkie kontrole, a co za tym idzie, obniża koszty.

Dzięki obu powyższym rozwiązaniom średni czas urzędowej obsługi np. kontenera chłodniczego, którego odprawa łącznie z inspekcjami innych służb trwa w innych portach minimum dwa dni, skróciła się do ok. 4 godzin licząc od momentu podstawienia do kontroli do czasu zwolnienia. Dla importera łączy się to ze znacznymi oszczędnościami.