Port Szczecin – trwa budowa oraz przebudowa nabrzeży w Kanale Dębickim

maj 27, 2021 | Port Szczecin

Ostrów Grabowski Etap I

W porcie Szczecin pełną parą idą prace w ramach inwestycji „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”. Wraz z tą inwestycją do portu wkracza nowa jakość. Port Szczecin otworzy się na większe statki i niemal podwoi ilość obecnie obsługiwanych ładunków czym podniesie swoją konkurencyjność na rynku. Nade wszystko jednak w wyniku poszerzenia i pogłębienia Kanału Dębickiego w sposób  znaczący poprawi się bezpieczeństwo związane z ruchem dużych statków w tym rejonie portu.

W ramach inwestycji przebudowanych będzie blisko 1000 metrów nabrzeży Czeskiego i Słowackiego, wraz z modernizacją infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeży i przystosowanie ich do głębokości technicznej 12,5 m. Obecnie na nabrzeżach Czeskim i Słowackim wykonawca osadza w gruncie gigantyczne rury stalowe, które wzmocnią te przebudowywane nabrzeża. Docelowo zostanie zamontowanych aż 9600 ton rur o przekroju fi 914 i 813. Każda z nich ma długość od 18 do 21 metrów.

Na wyspie Ostrów Grabowski wykonawca wybuduje także ponad 1080 metrów zupełnie nowych nabrzeży Norweskiego i Duńskiego. W ramach projektu Kanał Dębicki zostanie poszerzony do 200 m (obecnie 120 m) oraz pogłębiony do 12,5 m. Z kolei tzw. materac betonowy umocni dno Kanału w rejonie nabrzeża Spółdzielczego, Fińskiego i Czeskiego i zabezpieczy je przed ruchem śrub okrętowych statków. Na wyspie Ostrów Mieleński wykonane zostanie pole odkładu urobku. To tam oraz na przebudowywanych w ramach innego kontraktu polach odkładu na Ostrowie Grabowskim składowany będzie urobek wydobyty podczas robót czerpalnych. Do zagospodarowania będzie ok. 1,5 mln m3.

Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota dofinansowania inwestycji: 225 960 000,00 zł.

loga unijne