Port Rybacki Gryf – Kurs na nowoczesność

mar 24, 2013 | Port Rybacki "Gryf"

1chlodniaWszystko na to wskazuje, że pod koniec maja br zakończona zostanie rozpoczęta jesienią 2011 roku budowa od lat tu oczekiwanej nowej chłodni składowej. Oczekuje się, że czterokomorowa chłodnia umożliwiająca zamrażanie, domrażanie i przechowywanie do 10 tysięcy ton produktów rybnych, zwielokrotni dotychczasowe możliwości składowe oraz podwoi wielkość dokonywanych tu przeładunków. W ramach tej inwestycji, kosztującej około 50 mln zł, budowane są również nowe pomieszczenia biurowo-socjalne, nabrzeże przeładunkowe zostaje pogłębione do 8,6 m, modernizowane są drogi dojazdowe i place, przedsiębiorstwo wzbogaca się o nowy sprzęt i niezbędne oprzyrządowanie, w tym nowoczesny system informatyczny. Znaczna część tej inwestycji współfinansowana jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013″ w ramach środka 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach.

Jak poinformował nas Paweł Stępień, prezes Portu Rybackiego Gryf, równocześnie z trwającym procesem sprzedaży zbędnych przedsiębiorstwu nieruchomości, podejmowane są działania sprzyjające optymalizowaniu procesów organizacyjnych, trwa proces wdrażania nowoczesnego systemu zarządzania klasy ERP, wiele uwagi poświęca się podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Zygmunt Kowalski

Źródło: mojalasztownia.pl