Port Gdańsk w centrum zainteresowania chińskich mediów

paź 26, 2015 | Polskie nowości

1abcchinskapg

W czwartek 22 października Port Gdańsk odwiedziła kilkuosobowa delegacja przedstawicieli chińskich mediów, którzy przybyli do Polski na zaproszenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, celem dostarczenia chińskiej opinii publicznej informacji o Polsce, jej sytuacji gospodarczej i perspektyw na przyszłość.

W ramach kilkudniowego pobytu w kraju, dziennikarze w programie uwzględnili również wizytę w największym polskim porcie – Porcie Gdańsk. Jak podkreślali, ich obecność w Gdańsku nie jest przypadkowa. Głównym przedmiotem zainteresowania gości była działalność portu, jego plany rozwojowe, rozbudowa potencjału przeładunkowego i projekcje na przyszłość.

Nie ukrywano także ogromnego zainteresowania zwłaszcza najpotężniejszym w historii portu programem inwestycyjnym, w tym jego rozbudową na wodach Zatoki Gdańskiej, tj. budową Portu Zewnętrznego / Centralnego, nad którym prace koncepcyjne zainicjowane zostały w porcie nie dalej jak kilka miesięcy temu.

Głównym zamierzeniem gości było zebranie obszernego materiału na temat Polski oraz kluczowych przedsięwzięć, które mogą mieć istotny wpływ na dalszy rozwój polskiej gospodarki, celem przygotowania cyklu reportaży i artykułów prasowych dla chińskiej opinii publicznej, w tym dla czytelników tak poczytnych gazet Państwa Środka jak Jiefang Daily, China Business News, czy People’s Daily.

Po kilkugodzinnym pobycie w siedzibie portu, goście udali się z wizytą na terminal kontenerowy DCT, gdzie mieli okazję zapoznać się z działalnością największego terminalu kontenerowego na Bałtyku i obejrzeć zaawansowaną już na dzień dzisiejszy inwestycję rozbudowy terminalu.

 

Port Gdańsk