Ponad pół miliarda PLN środków unijnych popłynie do Portu Gdańsk

lip 12, 2016 | Port Gdańsk

1abcpgnoqw

W dniu 8 lipca 2016 Komitet Koordynacyjny CEF Transport zatwierdził do dofinansowania ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF – z ang. Connecting Europe Facility) listę projektów transportowych, wśród których znalazły się aż 3 projekty zgłoszone przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Zgodnie z informacją Komisji Europejskiej, do projektów rekomendowanych zakwalifikowano 16 polskich przedsięwzięć na łączną kwotę dofinansowania w wysokości blisko 1,9 mld EUR. Wśród beneficjentów znalazły się: takie podmioty branży transportowej jak: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (administrator krajowej infrastruktury drogowej), PKP PLK (administrator krajowej infrastruktury kolejowej), Cargotor, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., który jako jedyny reprezentuje na liście rekomendowanej branżę morską.

Dwa projekty infrastrukturalne z zatwierdzonej listy projektów to inwestycje ZMPG na kwotę ponad 600 mln PLN, obejmujące modernizację toru wodnego wraz z rozbudową nabrzeży i poprawą warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym oraz rozbudowę i modernizację sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym. Oba przedsięwzięcia otrzymały najwyższe dopuszczalne w ramach tego programu dofinansowanie na poziomie aż 85%.

Trzeci z zatwierdzonych projektów to przedsięwzięcie studialne, w którego zakres wchodzi przygotowanie dokumentacji projektowej i środowiskowej dla zadań drogowych i kolejowych, który to projekt będzie realizowany wspólnie z Gminą Miasta Gdańska.

Łącznie do Portu Gdańsk popłynie z funduszu CEF blisko 119 mln EUR i będzie to najwyższe jak dotąd w historii portu dofinansowanie unijne.

Zgodnie z przyjętą procedurą, umowy o udzielenie dofinansowania, które przygotowała Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA), zostaną podpisane przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w drugiej połowie 2016 r.

Prace przygotowawcze zmierzające do realizacji tych potężnych przedsięwzięć infrastrukturalnych trwały od przeszło trzech lat. Nad ich przebiegiem czuwały specjalnie powołane do tego celu Zespoły Zadaniowe składające się z kilkudziesięciu specjalistów z wielu dziedzin. W chwili obecnej w toku są już procedury wydawania pozwoleń na budowę dla większości zadań.

Projekty, które uzyskały status rekomendowanych przez Unię to kluczowe przedsięwzięcia infrastrukturalne pozwalające na unowocześnienie infrastruktury poprawiającej dostęp do portu zarówno od strony lądu , jak i wody. Ich znaczenie jest nie do przecenienia, bowiem wpływać będą na poprawę bezpieczeństwa żeglugi w Porcie Gdańsk, ale także usprawniać będą ruch lądowy. Ten zwłaszcza w ostatnim okresie jest szczególnie intensywny z racji wzmożonych, wręcz rekordowych przeładunków notowanych na nabrzeżach gdańskiego portu, które w roku 2015 wyniosły blisko 36 mln ton. Tegoroczna dynamika przeładunków wskazuje natomiast na realną możliwość zakończenia bieżącego roku z wynikiem na poziomie nawet 40 mln ton.

Tym większym optymizmem napawa decyzja podjęta przez Komitet Koordynacyjny CEF Transport o dofinansowaniu projektów ZMPG, bowiem analizy portu zawarte w Strategii Rozwoju do roku 2027, oparte o dane światowe wykazują, że w roku 2030 wolumen przeładunkowy Portu Gdańsk może wynieść około 100 mln ton.

Wszystkie rekomendowane projekty to przedsięwzięcia bardzo rozbudowane i wielobranżowe, które będą realizowane do roku 2020 prawdopodobnie na podstawie 9 pozwoleń na budowę.

W zakres projektów hydrotechnicznych o wartości ponad 110,2 mln euro (z dotacją 93,7 mln euro) wchodzi pogłębienie toru wodnego oraz modernizacja Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej, Nabrzeża Mew, Oliwskiego, Zbożowego oraz Nabrzeża Dworzec Drzewny. Aczkolwiek realizacja inwestycji, z racji konieczności dokonania prac pogłębiarskich nie ominie także innych nabrzeży w tym m.in. Oliwskiego i Wiślanego. Dla wszystkich zadań zostały złożone już wnioski o pozwolenia na budowę, ostatnie z nich mają być wydane we wrześniu 2016 roku.

Drugi z projektów obejmujący rozbudowę i modernizację sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym, to przedsięwzięcie o wartości ponad 28,7 mln EUR (z dotacją na poziomie 24,4 mln EUR), które obejmie budowę i przebudowę ulic o łącznej długości 7,2 km oraz torów o łącznej długości 10 km.

Ostatni z projektów, który znalazł się na liście rekomendacyjnej to projekt studyjny o wartości 1 mln EUR (z dotacją 0,5 mln EUR) planowany do realizacji w partnerstwie z Gminą Miasta Gdańsk. Obejmować będzie stworzenie dokumentacji projektowej i środowiskowej dla infrastruktury kolejowej dla terenów na zapleczu Nabrzeża Dworzec Drzewny oraz infrastruktury drogowej dotyczącej ulicy Ku Ujściu.

Decyzja Komitetu Koordynacyjnego CEF Transport o przyznaniu środków dla projektów Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, to jednak nie jedyne przedsięwzięcia na liście rekomendacyjnej, których beneficjentem będzie Port Gdańsk. Wśród projektów rekomendowanych znalazł się także projekt zgłoszony przez PKP PLK, ukierunkowany na poprawę infrastruktury kolejowej do Portu Gdańsk o wartości 141,5 mln EUR, z których blisko 116 mln EUR stanowić będzie wkład unijny.

To z kolei oznacza, że już wkrótce do Portu Gdańsk popłynie ponad 1 mld PLN środków unijnych, z tego ponad 0,5 mld PLN na projekty realizowane bezpośrednio przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. Taka decyzja Komisji Europejskiej to potwierdzenie niebagatelnego znaczenia Portu Gdańsk na mapie Transeuropejskiej Sieci Transportowej Unii Europejskiej i jego perspektywicznego znaczenia w kontekście rozwoju mapy logistycznej starego kontynentu.

 

Port Gdańsk