Polski sektor portowy wkracza w okres świetności dzięki bliskiej współpracy sektora i rządu.

lis 16, 2012 | Deepwater Container Terminal DCT Gdansk

DCT16112012W piątek, 16 listopada 2012 r., DCT Gdańsk zorganizowało pierwsze spotkanie portowej branży kontenerowej, w którym wzięli udział przedstawiciele zarządów głównych polskich portów, operatorzy terminali oraz przedstawiciele ich klientów. Spotkanie to stanowi pierwszy krok do utworzenia silnej reprezentacji sektora, zdolnej do efektywnej współpracy z rządem.

Dzięki tej inicjatywie możliwe będzie przygotowanie niezbędnych reform zwiększających konkurencyjność polskich portów oraz polskiej gospodarki.
Według analiz zaprezentowanych przez DCT, zapotrzebowanie dotyczące przewozu kontenerowego potroi się w ciągu 15 lat, co stwarza ogromne możliwości  dla Polski, której znaczenie jako bramy dla korytarza do Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji nieustannie rośnie.
Inicjatywa DCT Gdańsk zyskała pozytywną opinię  Ministerstwa Transportu oraz  Ministerstwa Gospodarki, Budownictwa i Gospodarki Morskiej reprezentowanych podczas spotkania przez Annę Wypych-Namiotko, Podsekretarz Stanu oraz Igora Strąk – Dyrektora gabinetu Waldemara Pawlaka, Wicepremiera.
– Polski Rząd jest bardzo zadowolony z inicjatywy polskich portów i terminali kontenerowych. Niezwykle cenimy możliwość zapoznania się z poglądami ich przedstawicieli. Doceniamy zaangażowanie operatorów oraz ich chęć współpracy na rzecz rozwoju naszego kraju tak, by Polska mogła oferować coraz lepsze usługi w dziedzinie transportu morskiego – powiedziała Anna Wypych-Namiotko. – Pomaga nam to zorientować się w realnej sytuacji polskiego przemysłu kontenerowego oraz dokonać rzetelnej oceny pozytywnych zmian oraz potrzeb gospodarki morskiej – dodała Anna Wypych-Namiotko.
– Polskie porty stoją przed historyczną szansą zwiększenia obrotów towarów importowych i eksportowych do i z Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji – powiedział Igor Strąk. – Obecnie Polska gospodarka morska potrzebuje wspólnej wizji, co możliwe jest dzięki współpracy całego sektora z przedstawicielami władz centralnych. W tym świetle należy ocenić inicjatywę DCT.
W czasie spotkania uczestnicy poruszyli takie zagadnienia, jak: reprezentacja fiskalna, naliczanie podatku VAT od towarów importowych, procedury związane z  odprawą towarów oraz poprawą infrastruktury. Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że dobra współpraca jest niezbędna, by odbudować historyczną pozycję Polski jako centrum handlu w regionie oraz wyrazili swoje opinie na temat konieczności zmiany przepisów hamujących rozwój polskich terminali kontenerowych. Będzie to możliwe jeśli zostaną usunięte bariery infrastrukturalne, finansowe oraz regulacyjne. Usunięcie tych ostatnich jest stosunkowo proste i nie wymaga dużych nakładów finansowych, przy czym podnosi konkurencyjność Polski i poprzez to wpływa pośrednio na jej szybszy rozwój.
Boris Wenzel, Dyrektor Zarządzający DCT i gospodarz spotkania, nie krył zadowolenia z przebiegu debaty.
– Zmiany w przepisach, ustanowione przez polski rząd, przyniosą istotne, długotrwałe, korzystne efekty dla rozwoju polskich portów i przemysłu kontenerowego – mówił Boris Wenzel. – Wsparcie, które otrzymaliśmy ze strony władz centralnych utwierdza nas w przekonaniu, że polskie porty będą w niedługim czasie mogły zapewnić lepsze rozwiązania logistyczne dla klientów z Europy Środkowo-Wschodniej.

Elżbieta Dzijak

Poniżej lista uczestników:

1. A.Wypych-Namiotko – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
2.M. Styczyński -Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
3.I.Strąk – Dyrektor Sekretariatu Ministra, Ministerstwo Gospodarki
4.K.Partyka – Radca Ministra, Ministerstwo Gospodarki
5.Walery Tankiewicz-Wiceprezes Zarządu/Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem, ZMPG Gdynia
6.B.Wenzel – Dyrektor Zarządzający, DCT Gdansk SA
7.A.Żołnowski – Starszy Dyrektor ds. Strategii i Relacji Korporacyjnych, DCT Gdańsk SA
8.M.Gruchała – Prezes Zarządu, Vector Global Logistics
9.A.Kujoth – Dyrektor ds. Handlowych, BCT
10.A.Szreder-Piernicka, Z-ca dyrektora ds. handlowych i marketingu, Zarząd Morskich Port Szczecin i Świnoujście 11.J.Skelnik, Dyrektor ds. Współpracy Zagranicznej, Marketing i Promocji, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk
12.J.Kalinowski, Investment Partners
13.P.Stefanowski, Investment Partners
14.K.Książek – Agencja Celna, Allcom
15.B.Sokołowska-Węglarz – Allcom
16. Sławomir T. Kalicki, Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia
17. Janusz Świeczkowski, Dyrektor Finansowy , DCT Gdansk SA
18.M.Tarczyński – Przewodniczący Rady Izby, Polska Izba Spedycji i Logistyki