Polski przemysł stoczniowy. Między bezpieczeństwem a rozwojem gospodarczym

maj 16, 2018 | Polskie nowości

1280x540m

15 maja 2018 roku w siedzibie MGMiŻŚ odbyły się warsztaty pt. „Polski przemysł stoczniowy. Między bezpieczeństwem a rozwojem gospodarczym”, zorganizowane przez Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych przy współudziale Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ powitał przybyłych gości oraz wygłosił przemówienie otwierające. Wśród uczestników byli przedstawiciele stoczni, armatorów, uczelni wyższych oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i przedstawiciele administracji rządowej.

Warsztaty składały się z dwóch części. W pierwszej zatytułowanej: „Segmenty branży budownictwa okrętowego” skupiono się na następujących zagadnieniach:

– zasadnicze elementy decydujące o profilu i możliwościach produkcji jednostek pływających (np. kompetencje podmiotów produkcyjnych, infrastruktura, potencjał ludzki, koszty produkcji, dostępny rynek zaopatrzenia i kooperantów), – poziom konkurencyjności rodzimych podmiotów w tych obszarach w stosunku do otoczenia zewnętrznego,

– przedsięwzięcia inwestycyjne służące zwiększeniu poziomu konkurencyjności oraz oferty handlowe sektora stoczniowego.

Omówiono również różnice pomiędzy kontraktowaniem i finansowaniem produkcji okrętowej na rynek cywilny oraz produkcji specjalnej; możliwości łączenia segmentów rynku stoczniowego, a także cele i zakres konsolidacji podmiotów sektora stoczniowego.

W drugiej części pt.: „Technologie podwójnego zastosowania – absorbcja i rozwój” skoncentrowano się na następujących zagadnieniach:

– najbardziej perspektywiczne technologie podwójnego zastosowania oraz możliwości wykorzystania krajowych i zagranicznych mechanizmów finansowych do ich rozwijania,

– absorbcja offsetu przewidzianego w głównych programach modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP.

Dyskutowano również na temat optymalnego modelu współpracy zakładów stoczniowych z ośrodkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami wyższymi oraz o prawach autorskich do technologii o potencjalnym zastosowaniu obronnym rozwijanych w ramach krajowych programów badawczych.

 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej