Podsumowanie roku 2019 w Stoczni „Gryfia”

sty 24, 2020 | Polskie nowości

188

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. wykonała w roku 2019 w swoich zakładach w Szczecinie i Świnoujściu prace na 148 różnego rodzaju jednostkach, należących między innymi do armatorów z Niemiec, Skandynawii, Grecji, Holandii, Turcji czy Norwegii.

Oprócz tradycyjnych remontów klasowych i prac remontowych stoczniowcy z „Gryfii” montowali na pięciu jednostkach systemy obróbki wód balastowych – Ballast Water Treatment System ( BWTS ), uznanych światowych marek takich jak: Wartsila,  ALFA Laval, Opitmarin oraz  BIO-SEA. Skomplikowane, wymagające szczególnych kwalifikacji prace remontowe związane z montażem scruberów i systemów obróbki wód balastowych, stają się obok tradycyjnych prac remontowych specjalnością „Gryfii”. Prace realizowane są na 6 dokach, w tym jednym z największych w Polsce doku nr 5 o nośności 17 000 ton. W ostatnim czasie stocznia odnotowała zwiększone zainteresowanie armatorów przeprowadzeniem remontów, czego dowodem jest większa liczba zapytań ofertowych na projekty realizowane w pierwszym kwartale 2020 roku.  Pierwszą jednostką na przełomie roku 2019/2020, przyjętą do stoczni 31 grudnia był należący do Polskiej Żeglugi Morskiej  masowiec „Isolda”. Jednostka została zadokowana w największym doku stoczni, doku nr 5, gdzie przechodzi remont pośredni wraz z montażem systemu obróbki wód balastowych – Ballast Water Treatment System. Styczeń bieżącego roku stoi pod znakiem dużych projektów remontowych. Aktualnie trwa remont masowca „Jean Joseph”, należącego do armatora kanadyjskiego. Na początku tygodnia na remont do stoczni trafił prom Unity Line, m/f „Skania”. W ostatnim tygodniu stycznia zaplanowane jest podejście bliźniaczej jednostki „Isoldy”, masowca „Irma”. W dokach i przy nabrzeżach w Świnoujściu pełne obłożenie. Planowane są prace na jednostkach armatorów Holenderskich i Niemieckich. Przed MSRG „Gryfia” rok planowanych inwestycji wzmacniających zdolność produkcyjną stoczni i podnoszący jej konkurencyjność. To także okres śledzenia trendów i zmian w przemyśle stoczniowym wywołanych rozwojem technologii i nowymi wymogami środowiskowymi. To będzie także czas obecności MSR „Gryfia” na wielu wydarzeniach branżowych organizowanych w Polsce i na świecie. Z dniem 1 stycznia 2020 roku MSR „Gryfia” zmieniła adres z ulicy Ludowej na zlokalizowany bezpośrednio na wyspie ( nowy adres: Brdowska 12 ), oraz powróciła do poprzedniego logotypu, który był symbolem stoczni przez prawie 60 lat.

 

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.