Podpisano porozumienie na rzecz Zasłużonych Pracowników Morza

lip 16, 2021 | Polskie nowości

grobarczyk mi

15 lipca 2021 r. wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk podpisał porozumienia o współpracy partnerskiej dotyczące osób odznaczonych Odznaką Honorową Zasłużony Pracownik Morza.

W uroczystości wzięli również udział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski oraz przedstawiciele Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, Unity Line, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Stowarzyszenia Latarnik i Firmy T.U.H. Latarnia Morska – Kołobrzeg.

Odznaka Honorowa Zasłużony Pracownik Morza przyznawana jest pracownikom gospodarki morskiej i administracji morskiej oraz pozostałym osobom, które przyczyniły się do rozwoju i osiągnięć tego sektora.

Dziękuję wszystkim pracownikom gospodarki morskiej i administracji morskiej, a także przedstawicielom firm i stowarzyszeń za ich poświęcenie oraz działania na rzecz rozwoju i ochrony morza. Pełnicie misję o ogromnym znaczeniu dla nas wszystkich, dlatego dzisiejsze wydarzenie należy traktować jako wyraz wdzięczności – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Dzięki podpisanemu porozumieniu z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, osoby odznaczone przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej mają zagwarantowany ulgowy wstęp do wszystkich obiektów gdańskiego muzeum, w tym do Żurawia i na statek Sołdek.

Unity Line przyznała odznaczonym oraz członkom ich najbliższej rodziny możliwość zakupu za połowę ceny rejsów promami do Szwecji. Znaczący, bo 40 proc. rabat w sezonie średnim i niskim na rejsy m.in. do Danii i Szwecji zobowiązała się udzielić Polska Żegluga Bałtycka.

Żegluga Augustowska zaproponowała natomiast zakup biletów za połowę ceny na rejsy trasami „Studzieniczna” oraz „Rospuda”.

Bezpłatny wstęp do dwunastu latarni na Szlaku Latarni Morskich przyznało Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Stowarzyszenie Latarnik, Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich, Firma T.U.H. Latarnia Morska – Kołobrzeg Marek Kuźniewicz oraz firma Ed Edward Kozakiewicz. Porozumienia dotyczą latarni Stilo, Rozewie, Hel, Krynica Morska, Gąski, Darłowo, Jarosławiec, Ustka, Świnoujście, Niechorze, Kołobrzeg i Sopot. Do skorzystania ze wszystkich uprawnień będzie upoważniała legitymacja potwierdzająca nadanie Odznaki Honorowej Zasłużony Pracownik Morza.

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury