Podbój nowych rynków

lut 3, 2014 | Polskie nowości

1kazachSzczecin stał się kolejnym miastem na liście republiki Kazachstanu, mającej na celu pogłębienie wzajemnej współpracy gospodarczej. W siedzibie Sejmiku Województwa  Zachodniopomorskiego doszło do spotkania Ambasadora Kazachstanu Yerika Utembayeva z przedstawicielami firm szczecińskich. Ponadto był tam obecny  Radca Handlowy Ambasady Kazachstanu Denis Yessentaev oraz Poseł Grzegorz Napieralski. Funkcje gospodarza objął Jarosław Rzepa, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.      

Głównym celem spotkania była prezentacja Regionu Pomorza Zachodniego, pokazanie potencjału i możliwości firm tu działających, jak również zapoznanie się z ofertą inwestycyjną naszych gości, uzyskanie informacji na temat  sytuacji rynkowej i warunków realizacji przedsięwzięć gospodarczych w Kazachstanie.

Podkreślono znaczenie dynamicznego rozwoju wzajemnej współpracy gospodarczej pomiędzy obu krajami, charakteryzującego się co rocznym kilkudziesięciu procentowym wzrostem wymiany handlowej i inwestycji. W ocenie zgromadzonych jest to efekt aktywnej polityki gospodarczej  realizowanej zarówno przez stronę kazachską, jak również Ministerstwo  Gospodarki z wicepremierem Januszem Piechocińskim na czele.

Zabierając głos Ambasador Yerik Utembayev podziękował Władzom Samorządowym za zorganizowanie spotkania, a przedsiębiorcom za przybycie na nie.

Jako pozytywny przykład podał inwestycje poczynione przez Polfarmę ze Stargardu Gdańskiego, która budując fabrykę kilka lat temu zdobyła dominującą pozycje na rynku medykamentów w Kazachstanie, jak również zdobywa kolejne rynki sąsiednich Państw.

Kazachstan w kilku regionach kraju tworzy specjalne strefy ekonomiczne, gdzie firmy tam inwestujące mogą liczyć na specjalne przywileje: ulgi podatkowe, rządowe poręczenia kredytowe, czy pomoc  prawną i organizacyjną specjalnych powołanych do wspierania i pomocy Inwestorów zagranicznych agencji gospodarczych .

Gospodarka  Kazachstanu dynamicznie się rozwija, gdyż w ostatnich latach osiąga 5-6 % wzrost PKB  w skali roku, a przynależność do Wspólnoty Niepodległych Państw umożliwia łatwiejszy dostęp do   rynków zbytu kolejnych krajów.

W szczególności chodzi o tworzenie współpracy partnerskiej pomiędzy regionami obu Państw, gdyż Kazachstan podobnie jak Polska jest administracyjnie podzielony na 16 regionów.  Oprócz współpracy gospodarczej należałoby rozwijać współpracę naukową, kulturalna, turystyczną, co mogłoby przyczynić się do bliższego poznania i zbliżenia obu narodów.

W następnej części spotkania, obecni na nim przedsiębiorcy w krótkich wystąpieniach przedstawili  i  zaprezentowali swóje firmy.

W imieniu Polskie Klastry Metalika prezentacji dokonała Prezes dr Marzena Frankowska, która przybliżyła system produkcji i dystrybucji stali oraz metali nieżelaznych. Zapoznała  zebranych z działalnością kilku firm związanych z obróbką metali oraz produkcją maszyn rolniczych i budowlanych.

Następnie w imieniu Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego reprezentującego ok. 90 firm i instytucji związanych z gospodarką morską prezentacji multimedialnej dokonał jego Prezes Andrzej Podlasiński.1kazach2  Dokładnie opisał dokonania produkcyjne kilku szczecińskich firm zajmujących się produkcją specjalistycznych statków, konstrukcji wielkogabarytowych, morskich urządzeń przeładunkowych czy  Offshorową.

W dobie kryzysu przedstawione stwierdzenia stanowiły zaprzeczenie powszechnie panującej opinii , jakoby w Szczecinie nic się nie robiło w produkcji stoczniowej.

Prezentacja wzbudziła wśród gości z Kazachstanu duże zainteresowanie, gdyż jedna ze stref ekonomicznych powstaje w rejonie portowego miasta AKTAU nad Morzem Kaspijskim.

Region Morza Kaspijskiego od bardzo wielu lat znany jest z wydobycia ropy naftowej i gazu, dlatego też kooperacja w produkcji, modernizacji i remontach platform wiertniczych i statków je obsługujących potencjalnie jest możliwa .

Ambasador na koniec podziękował wszystkim uczestnikom , zapewnił o możliwościach uzyskania pomocy w poszukiwaniu kontrahentów, zaprosił także do uczestnictwa w organizowanym w Kazachstanie FORUM REGIONÓW. Oceniana jako największa w tej części świata impreza gospodarcza odbędzie się w czerwcu 2014 roku.

Podbój nowych rynków to cel i marzenie wielu firm, dlatego wszystkim uczestnikom życzymy dalszego ciągu!

MiO