Plany Urzędu Morskiego w Szczecinie na 2021 rok

lut 5, 2021 | Polskie nowości

foto 02022021 2

Wśród najważniejszych inwestycji, które będą kontynuowane w tym roku, jest „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra”. Celem inwestycji jest zmiana parametrów toru wodnego na długości około 62 km, tj. osiągnięcie wskazanej głębokości. Urząd Morski w Szczecinei przedstawił także inne zamierzenia na rok 2021.

W 2021 roku w związku z projektem „12,5 m dla Szczecina” trwać będą prace pogłębiarskie, a urobek będzie odkładany w formie sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim. Planowane są dalsze prace przy formowaniu wysp i ich obrzeży.

W ramach projektu wykonywana jest również modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. W tym roku realizowane będą prace wykończeniowo-instalacyjne oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu bazy (wykonanie dróg, chodników, oświetlenia i zieleni). 

Inwestycja na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie ma zostać zakończona w pierwszym półroczu 2022 roku.

W 2021 roku kończy się remont tarasów Czerwonego Ratusza. Prace budowlane II etapu inwestycji polegają na renowacji ścian poniżej tarasu i balustrad, renowacji zabytkowych detali, montażu stylizowanego oświetlenia oraz remoncie schodów. Termin zakończenia prac to jesień tego roku.

W tym roku realizowane będą kolejne projekty planistyczne z unijnego Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja i Rozwój” na lata 2014-2020, tj. „Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – porty w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie”, który dotyczy portu morskiego w Mrzeżynie oraz „Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku” – realizowany po zniesionym w kwietniu ubiegłego roku UM w Słupsku, dla portów morskich w Darłowie, Kołobrzegu i Dźwirzynie.

Kolejną ważną inwestycją jest realizowana, z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”.

Całkowity koszt projektu wynosi 45.836.431,61 złotych, w tym dofinansowanie z UE, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, to 34.377.323,70 zł. 

W zakres inwestycji wchodzą następujące zadania: przebudowa falochronu zachodniego i wschodniego wraz z umocnieniem brzegowym wschodnim w Mrzeżynie; rozbudowa pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu wraz z usunięciem dalby, przebudowa nabrzeża Południowego w basenie Rybackim w morskim porcie w Lubinie i przebudowa nabrzeża postojowego Rybackiego w basenie nr 1 oraz nabrzeża postojowego Rybackiego w basenie nr 2 w Trzebieży.

W pierwszej połowie 2021 roku kończy się projekt „Zakup jednostek pływających służących poprawie bezpieczeństwa na obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach tej inwestycji zostały już zakupione dwie łodzie pneumatyczne RIB (rigid inflatable boat), służące do kontroli oznakowania nawigacyjnego, inspekcji i kontroli akwenów oraz współdziałania w akcjach ratowniczych, hydrograficzna łódź RIB wraz z wyposażeniem, do prowadzenia pomiarów batymetrycznych i monitorowania głębokości na torach wodnych.

W tym roku natomiast zostaną zakupione: stawiacz pław, przeznaczony do obsługi pływającego oznakowania nawigacyjnego, oraz szalanda z refulatorem, do eliminowania wypłyceń i utrzymania bezpiecznych głębokości na torach wodnych.

Efektem podejmowanych działań będzie sprawna obsługa oznakowania nawigacyjnego, monitorowania torów wodnych, utrzymanie standardów bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrona środowiska morskiego. Wartość projektu wynosi 18.258.707,17 zł, z czego 85% to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W ramach wieloletniego „Programu Ochrony Brzegów Morskich” w 2021 roku planowane jest m.in. wykonanie sztucznego zasilania plaży w miejscowościach Ustronie Morskie i Kołobrzeg, budowa opasek brzegowych w Międzywodziu i Kołobrzegu, zabezpieczenie zatoki erozyjnej w Jarosławcu, wymiana ostróg w Dziwnowie oraz laserowe skanowanie brzegu. W ramach POBM w 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę ponad 15 milionów złotych.

Ze środków budżetowych Urzędu natomiast zostaną wykonane: zjazd techniczny na plażę oraz sztuczne zasilanie w Międzyzdrojach. Sporządzone zostaną także ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarach Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002) i „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) nadzorowanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, a także opracowanie projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002) i „Wolin i Uznam” (PLH320019).

Z kolejnego programu wieloletniego, pod nazwą „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028”, w roku 2021 będzie realizowane m.in. bieżące utrzymanie pól refulacyjnych, prace czerpalno-refulacyjne na torze podejściowym do Świnoujścia i torze wodnym Świnoujście-Szczecin, budowa ostrogi na polu D, prace remontowe na ostrodze palisadowej w Karsiborze, remont I Bramy Torowej. W tym roku na ten cel przeznaczone jest ok. 15 mln złotych.

W ramach unijnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w tym roku kontynuowany będzie także projekt „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno”. Realizacja obejmie dwa etapy: sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych, tj. budowę i remont opasek brzegowych, wymianę ostróg brzegowych oraz wykonanie sztucznego zasilania plaży.

 

Źródło: UMS