Perły Biznesu 2012

mar 1, 2013 | Szczecin

1perlyTradycyjnie już w hotelu Novotel w Szczecinie, po raz dziewiąty, redakcja magazynu „Świat Biznesu” wręczyła statuetki i wyróżnienia w konkursie gospodarczym.

Kategoria Wydarzenie Gospodarcze 2012

Pierwsze wyróżnienie przyznane zostało Miastu Szczecin, za dynamiczne, efektywne tworzenie warunków dla inwestorów z sektora BPO  oraz za uczynienie ze Szczecina jednego z głównych w Polsce centrów nowoczesnych usług outsourcingowych. Dyplom honorowy odebrał Prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Kolejne wyróżnienie dostała Akademia Morska w Szczecinie, za uruchomienie w Kołobrzegu Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego, jednostki dydaktycznej wdrażającej nowe metody szkolenia z wykorzystaniem specjalistycznej infrastruktury spełniającej wymogi stawiane przez Międzynarodową Konwencję STCW-F. Dzięki temu pracownicy sektora rybackiego mogą podnosić swoje kwalifikacje, tak aby spełniały one wymogi rynku pracy.

Trzecie wyróżnienie w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2012 dostał Kazimierz Mojsiuk, głównie za uruchomienie w Starych Bielicach (koło Koszalina) największego w Polsce centrum blacharsko-lakierniczego. Centrum opiera swoją działalność o szereg innowacyjnych rozwiązań, które dotyczą organizacji pracy, technologii i zarządzania.

Statuetkę Perły Biznesu 2012 w kategorii Wydarzenie Gospodarcze dostała spółka Espol, za zbudowanie od podstaw firmy teleinformatycznej oraz za wieloletnie wysiłki w dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej w miejscowościach i gminach Województwa Zachodniopomorskiego. Statuetkę odebrała Danuta Stankowska – zastępca Prezesa firmy Espol.

Kategoria Osobowość Biznesu 2012

Wyróżnienie dla Jana Olszańskiego, właściciela firmy pszczelarskiej Miody Jana, za wytrwałe budowanie marki.  Pan Jan zdobył pierwsze miejsce w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów, organizowany przez Urząd Marszałkowski. Komisja konkursowa doceniła go za jego produkt Akacjowy Miód Cedyński.

Kolejne wyróżnienie przyznane zostało Dariuszowi Kunikowskiemu, szefowi restauracji i winiarni „Zamkowa” , za wyróżniającą się działalność gastronomiczną i cateringową oraz za działalność o charakterze dobroczynnym.

Wyróżnienie dla Magdaleny Kotnis, Prezesa Zarządu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie  za umiejętne łączenie działalności naukowej z biznesową, za dynamiczne zarządzanie spółką, której celami statutowymi jest szeroko pojęta promocja regionu oraz aktywizacja gospodarcza i pomoc w działaniu małym i średnim przedsiębiorstwom.

Wyróżnienie dla Magnus’a Isaksson’a, prokurenta firmy Real Kapital, za wieloletni wkład w rozwój Szczecina, za realizację inwestycji Park Ostrowska oraz Piastów Office Center.

Statuetkę Perły Biznesu 2012 w kategorii Osobowość Biznesu przyznano Mirosławowi Sobczykowi, prezesowi Grupy Reklamowej Zapol, za dynamiczne rozwinięcie działalności zakładu poligraficznego w efektywną grupę wydawniczą i reklamową, która wydaje magazyny prasowe, albumy oraz książki.

W tym roku przewodniczącym kapituły był profesor Stanisław Flejterski, znany ekonomista  z Uniwersytetu Szczecińskiego. Wszystkie nagrody wręczone zostały z rąk Redaktora Naczelnego „Świata Biznesu” Włodzimierza Abkowicza.

Partnerem głównym wydarzenia była Polska Fundacja Przedsiębiorczości reprezentowana przez Barbare Bartkowiak. Partnerami byli również : Zakłady Chemiczne Police oraz Gospodarczy Bank Spółdzielczy GBS Barlinek .


Tradycyjnie już w hotelu Novotel w Szczecinie, po raz dziewiąty, redakcja magazynu „Świat Biznesu” wręczyła statuetki i wyróżnienia w konkursie gospodarczym.

Kategoria Wydarzenie Gospodarcze 2012

Pierwsze wyróżnienie przyznane zostało Miastu Szczecin, za dynamiczne, efektywne tworzenie warunków dla inwestorów z sektora BPO  oraz za uczynienie ze Szczecina jednego z głównych w Polsce centrów nowoczesnych usług outsourcingowych. Dyplom honorowy odebrał Prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Kolejne wyróżnienie dostała Akademia Morska w Szczecinie, za uruchomienie w Kołobrzegu Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego, jednostki dydaktycznej wdrażającej nowe metody szkolenia z wykorzystaniem specjalistycznej infrastruktury spełniającej wymogi stawiane przez Międzynarodową Konwencję STCW-F. Dzięki temu pracownicy sektora rybackiego mogą podnosić swoje kwalifikacje, tak aby spełniały one wymogi rynku pracy.

Trzecie wyróżnienie w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2012 dostał Kazimierz Mojsiuk, głównie za uruchomienie w Starych Bielicach (koło Koszalina) największego w Polsce centrum blacharsko-lakierniczego. Centrum opiera swoją działalność o szereg innowacyjnych rozwiązań, które dotyczą organizacji pracy, technologii i zarządzania.

Statuetkę Perły Biznesu 2012 w kategorii Wydarzenie Gospodarcze dostała spółka Espol, za zbudowanie od podstaw firmy teleinformatycznej oraz za wieloletnie wysiłki w dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej w miejscowościach i gminach Województwa Zachodniopomorskiego. Statuetkę odebrała Danuta Stankowska – zastępca Prezesa firmy Espol.

Kategoria Osobowość Biznesu 2012

Wyróżnienie dla Jana Olszańskiego, właściciela firmy pszczelarskiej Miody Jana, za wytrwałe budowanie marki.  Pan Jan zdobył pierwsze miejsce w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów, organizowany przez Urząd Marszałkowski. Komisja konkursowa doceniła go za jego produkt Akacjowy Miód Cedyński.

Kolejne wyróżnienie przyznane zostało Dariuszowi Kunikowskiemu, szefowi restauracji i winiarni „Zamkowa” , za wyróżniającą się działalność gastronomiczną i cateringową oraz za działalność o charakterze dobroczynnym.

Wyróżnienie dla Magdaleny Kotnis, Prezesa Zarządu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie  za umiejętne łączenie działalności naukowej z biznesową, za dynamiczne zarządzanie spółką, której celami statutowymi jest szeroko pojęta promocja regionu oraz aktywizacja gospodarcza i pomoc w działaniu małym i średnim przedsiębiorstwom.

Wyróżnienie dla Magnus’a Isaksson’a, prokurenta firmy Real Kapital, za wieloletni wkład w rozwój Szczecina, za realizację inwestycji Park Ostrowska oraz Piastów Office Center.

Statuetkę Perły Biznesu 2012w kategorii Osobowość Biznesu przyznano Mirosławowi Sobczykowi, prezesowi Grupy Reklamowej Zapol, za dynamiczne rozwinięcie działalności zakładu poligraficznego w efektywną grupę wydawniczą i reklamową, która wydaje magazyny prasowe, albumy oraz książki.

W tym roku przewodniczącym kapituły był profesor Stanisław Flejterski, znany ekonomista  z Uniwersytetu Szczecińskiego. Wszystkie nagrody wręczone zostały z rąk Redaktora Naczelnego „Świata Biznesu” Włodzimierza Abkowicza.

Partnerem głównym wydarzenia była Polska Fundacja Przedsiębiorczości reprezentowana przez Barbare Bartkowiak. Partnerami byli również : Zakłady Chemiczne Police oraz Gospodarczy Bank Spółdzielczy GBS Barlinek .