PCC Intermodal S.A. otrzyma dofinansowanie…

maj 14, 2012 | PCC

nonameSpółka PCC Intermodal otrzyma ponad 54 mln zł dofinansowania na inwestycje w terminale w Kutnie i Brzegu Dolnym.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podjęło decyzję o przyznaniu spółce PCC Intermodal dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 7.4 na realizację swojej strategii inwestycyjnej, tj. budowę nowoczesnych i funkcjonalnych terminali przeładunkowych na terenie kraju. Zgodnie z opublikowaną przez CUPT (Centrum Unijnych Projektów Transportowych aktualizacją zestawienia wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu dla Działania 7.4 POIiŚ  na podstawowej liście rankingowej znalazły się dwa projekty Spółki: – na budowę Intermodalnego Terminalu Kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Kutno przyznano 32 657 510,41 zł – na budowę Intermodalnego Terminalu Kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Brzeg Dolny przyznano 21 736 141,87 zł. Jesteśmy jeszcze przed podpisaniem umowy, ale już sama decyzja w sprawie dofinansowania inwestycji PCC na rzecz rozwoju branży intermodalnej potwierdza słuszność strategii, którą spółka podjęła kilka lat temu i którą konsekwentnie wdraża. Ogromnie cieszy nas, że potrzeba doinwestowania tej dziedziny działalności, jaką jest transport intermodalny w naszym kraju, jest coraz częściej dostrzegana.

Intermodal to przyszłość polskiego transportu kolejowego, motor, który będzie napędzał rozwój gospodarczy najważniejszych dla wzrostu gospodarczego regionów. Nowoczesna, w pełni funkcjonalna infrastruktura punktowa (lądowe terminale przeładunkowe) jest niezbędna by możliwe było wykorzystanie położenia Polski na mapie Europy oraz uwolnienie potencjału jaki drzemie w polskich przedsiębiorstwach logistyczno-transportowych.

W ubiegłym miesiącu spółka PCC Intermodal przejęła na 20 lat w zarządzanie terminal we Frankfurcie nad Odrą. Obecnie firma posiada w swojej sieci 4 obiekty. Plany inwestycyjne spółki przewidują do 2015 roku budowę jeszcze 2 terminali na tzw. ścianie wschodniej oraz suchego portu na Pomorzu. Jeszcze do końca bieżącego roku PCC Intermodal planuje rozpoczęcie budowy nowego obiektu w Brzegu Dolnym oraz rozbudowę Terminalu w Kutnie – I etap (wartości ponad 40 mln PLN) oddano do użytku we wrześniu 2011 r.

Budowa spójnej sieci codziennych, regularnych połączeń kolejowych między portami morskimi i terminalami lądowymi pozwala optymalizować łańcuch dostaw, a tym samym pośrednio podnosi konkurencyjność towarów eksportowych i importowych transportowanych tą metodą. Domknięcie planów inwestycyjnych pozwoli PCC Intermodal utrzymać pozycję lidera na rynku przewozów intermodalnych w Polsce, umożliwi przedstawienie klientom jeszcze bardziej konkurencyjnej oferty.

Zarząd PCC Intermodal S.A