Paweł Szynkaruk, Dyrektor Naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej

lut 4, 2012 | Sylwetki morskie

PawelSzynkaruknewPaweł Szynkaruk, absolwent Ekonomiki i Organizacji Transportu Morskiego Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1989 roku zatrudniony w Polskiej Żegludze Morskiej (PŻM) w Szczecinie, początkowo na stanowisku inspektora ds. eksploatacji w Dziale Eksploatacji Średniego Tonażu, następnie kierownika sekcji i wreszcie kierownika działu. W latach 1993-1999 oddelegowany do pracy w zagranicznych spółkach PŻM : Polascamar Genua oraz Polhansa Hamburg. Po powrocie zza granicy objął stanowisko dyrektora Zakładu Trampingu Europejskiego PŻM a następnie zastępcy dyrektora Zakładu Eksploatacji Floty. W 2005 wybrany w konkursie na stanowisko dyrektora naczelnego PŻM, którą to funkcje pełni do dziś.
Aktualnie Paweł Szynkaruk pełni również funkcję m.in. prezesa Związku Armatorów Polskich, wiceprezesa Pracodawców RP (dawniej Konfederacji Pracodawców Polskich), członka Rady Dyrektorów Instytutu Siarki w Waszyngtonie, członka zarządu European Community Shipowners’ Association, członka rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz członka Rady Gospodarczej przy prezydencie miasta Szczecina.
Żonaty, syn student Politechniki Wrocławskiej,

zainteresowania : sport, historia, turystyka.