Paweł Rosicki kierownikiem Biura ds. Gospodarki Morskiej w Szczecinie

wrz 5, 2012 | Szczecin

msWygrał konkurs, w którym swoje oferty złożyło osiem osób. Z pośród nich trzy spełniły wymagania formalne i zostały dopuszczone do rozmów kwalifikacyjnych. Komisja konkursowa uznała, że spośród kandydatów właśnie Paweł Rosicki najlepiej spełnił wymagania pod względem posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Paweł Rosicki ma 53 lata, jest z wykształcenia ekonomistą oraz specjalistą w dziedzinie transportu morskiego. Ukończył Politechnikę Szczecińską, Wydział Inżynieryjno – Ekonomiczny Transportu, specjalizacja: Ekonomika i Organizacja Transportu Morskiego. Zna biegle dwa języki: francuski i angielski.

Paweł Rosicki pracował między innymi jako radca w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli, w Wydziale Polityki Transportowej. W czasie polskiej prezydencji pełnił funkcję przewodniczącego Grupy Roboczej Rady UE ds. Żeglugi Morskiej. Pracował również jako Makler frachtujący w Polsteam Frachtowanie Sp. z o.o. oraz Polscy Brokerzy Morscy Sp. z o.o. Był dyrektorem zarządzającym oraz dyrektorem ds. frachtowania w Polsteam w Londynie. Pełnił także funkcje dyrektora ds. frachtowania w Polseam w Rotterdamie. Przez wiele lat pracował w Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie.