Panie Ministrze, pora skończyć z przełowieniem! – apel ponad 200 organizacji do ministrów odpowiedzialnych za rybołówstwo w Unii Europejskiej

kwi 11, 2013 | Rybołóstwo

111rybkiWarszawa (11 kwietnia 2013r.) – Negocjacje w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej (WPRyb) wchodzą w ostatnią, decydującą fazę. W związku z tym ponad 200 organizacji wzywa ministrów odpowiedzialnych za rybołówstwo w Unii Europejskiej, aby opowiedzieli się za zlikwidowaniem problemu przełowienia i szybkim odbudowaniem zasobów ryb.

„Ponad 200 organizacji postanowiło przypomnieć ministrom, że zakończenie przełowienia jest prawnym obowiązkiem Unii Europejskiej i że niesie ono za sobą korzyści zarówno ekonomiczne, społeczne jak i środowiskowe” – tłumaczy Justyna Niewolewska z Fundacji Nasza Ziemia, koordynatorka Koalicji OCEAN2012 w Polsce. „Wzywamy ministrów odpowiedzialnych za rybołówstwo w UE do tego, aby podążyli za przykładami z Australii, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych i opowiedzieli się za taką polityką, która odtworzy zasoby ryb do zrównoważonych poziomów, bez żadnych opóźnień.”

6 lutego 2013r., podczas głosowania plenarnego, Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów opowiedział się za zlikwidowaniem przełowienia do 2015r. aby umożliwić odbudowę zasobów ryb najpóźniej do 2020r. Niestety, 27-miu ministrów zasiadających w Radzie Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE odrzuciło ten cel, ustalając jedynie termin likwidacji przełowienia do 2020 roku, nie uwzględniając jednak w ogóle celu odbudowy zasobów ryb.

Trwające właśnie negocjacje trójstronne pomiędzy Radą Ministrów UE, Komisją i Parlamentem Europejskim dają szansę na zakończenie, trwającego od 30 lat, nieumiejętnego zarządzania rybołówstwem.

1.Obecnie 47 % oszacowanych stad ryb Oceanu Atlantyckiego i 80 % w Morzu Śródziemnym uznane jest za przełowione,, podobnie jak pięć z siedmiu zbadanych stad w Morzu Bałtyckim.
2. Jeśli państwa członkowskie UE zależałyby tylko od ryb złowionych na ich (unijnych) łowiskach, już 6-go lipca zabrakłoby im ryb. Tak niska zasobność wód UE utrzymuje się już od kilku lat.
3. Przełowienie stad ryb UE doprowadza do marnowania ponad 3 miliardów euro rocznie, którew formie dodatkowych wyładunków płynęłyby z eksploatacji stad odbudowanych do zrównoważonych poziomów. Ponadto takie dodatkowe wyładunki zagwarantowałyby nowe miejsca pracy w sektorze rybołówstwa dla ponad 100 000 osób.

„Apelujemy do ministrów odpowiedzialnych za rybołówstwo w UE, w tym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalemby oraz jego zastępcy Wiceministra Pana Kazimierza Plocke, o zagwarantowanie, aby nowa Wspólna Polityka Rybołówstwa stała się narzędziem prawidłowego zarządzania rybołówstwem, zapewniła stabilne źródło dzikich zasobów ryb dla rynku Europejskiego i dobrą, dochodową przyszłość dla społeczności zależnych od tego sektora”, dodaje Justyna Niewolewska.

OCEAN2012 to koalicja organizacji zmierzających do wprowadzenia takich zmian w europejskiej Wspólnej Polityce Rybołówstwa, które położą kres nadmiernym połowom, niszczycielskim praktykom połowów i umożliwią sprawiedliwe i równomierne korzystanie ze zdrowych zasobów ryb.

OCEAN2012 została zainicjowana i jest koordynowana przez Pew Environment Group, będącą agencją ds. ochrony przyrody fundacji Pew Charitable Trusts, organizacji pozarządowej mającej na celu położenie kresu nadmiernym połowom ryb w oceanach świata. W skład grupy sterującej OCEAN2012 wchodzą Coalition for Fair Fisheries Arrangements, Ecologistas en Acción, The Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), the Pew Environment Group oraz Seas At Risk.

OCEAN2012: http://www.ocean2012.eu

Polscy członkowie OCEAN2012:

– Fundacja Nasza Ziemia
– Klub Gaja
– Stowarzyszenie Ekologiczne Eko – Unia
– Fundacja „Sprzątanie Świata – Polska”
– Polski Klub Ekologiczny
– Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy – Zielony Instytut
– Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków OTOP – Fundacja z Naszej Strony
– Klub Przyrodników