Odra w rejonie Wrocławia odzyska wyższe parametry dla żeglugi

wrz 5, 2013 | Polskie nowości

1rzeka odraZakończyła się już modernizacja czterech śluz Bartoszowice, Rogów, Janowice i Dobrzeń, a wkrótce zakończy dwu jazów – Opatowice i Janowice, leżących w województwie dolnośląskim. Po przekazaniu przez wykonawców ostatnich dwóch zadań (zgodnie z planem ma to nastąpić w grudniu przyszłego roku), dolnośląski odcinek Odry odzyska parametry drogi wodnej III klasy. Oznacza to, że będą mogły tam pływać jednostki śródlądowe o ładowności 650 – 1000 ton.

Prace budowlane na śluzach polegają m.in. na ich zabudowie oraz wzmocnieniu istniejącej konstrukcji. Zaplanowano także wymianę zużytych napędów, torów jezdnych zasuw i wrót wspornych oraz zamknięć kanałów obiegowych.

Kolejne zadania to montaż układów zasilania i centralnego sterowania, modernizacja rozdzielni i sterowni śluz. Nowe instalacje hydrauliczne i elektryczne umożliwią zdalne i miejscowe sterowanie pracą urządzeń.

Z kolei modernizacja jazów polega na wymianie zamknięć sektorowych jazów na zamknięcia klapowe, przebudowę ich sterowni, budowie kładek komunikacyjnych i przepławek dla ryb, a także remont nabrzeży przeładunkowych i remonty dróg dojazdowych do jazów, wraz z placami do obsługi

Dzięki osiągnięciu standardu drogi wodnej III klasy, dolnośląski odcinek Odry przyjmie większy wolumen ładunków i będzie sprzyjał rozwojowi tej formy transportu – stwierdza Witold Sumisławski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. – Niezwykle istotna jest także korzyść środowiskowa: przebudowa przepławek dla ryb dwuśrodowiskowych umożliwi im migrację w górę rzeki.

Zmodernizowane obiekty obniża ponadto koszty ich obsługi.

Inwestycje pochłoną łącznie ponad 96 mln zł. Wartość zadania „Modernizacja śluz odrzańskich” przekracza 26 mln, a zadania „Modernizacja jazów odrzańskich” o 70 mln zł. Ponad 81 mln zł na ten cel pochodzi ze środków Funduszu Spójności, z działania 7.5 – Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych.

Źródło: wnp.pl