O rybactwie śródlądowym i akwakulturze w formacie międzynarodowym

wrz 1, 2017 | Polskie nowości

kutry rybackie

W dniach 3-6 września br. w Starych Jabłonkach odbędzie się międzynarodowe sympozjum pn. „Dostosowanie rybactwa śródlądowego i akwakultury do zmian klimatycznych”. Organizatorem wydarzenia jest Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of United Nations). Resort gospodarki morskiej na sympozjum będzie reprezentowała wiceminister Anna Moskwa.

Tematem wiodącym konferencji będą nielegalne połowy pełnomorskie oraz wyczerpywanie się zasobów ryb morskich.  Od lat właśnie te zagadnienia są tematem nagłówków gazet, wywołując zaniepokojenie opinii publicznej.  Taka sytuacja skłania rządy do współpracy i podejmowania niezbędnych działań, które odzwierciedla ustanowienie 14. Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ w sprawie oceanów i mórz. Po odbytym sympozjum Komisja FAO zbierze się na posiedzenie sesji, na której podjęte kwestie będą kontynuowane.

Ryby są ważnym źródłem białka i mikroelementów, a FAO zachęca do większego ich wykorzystania w diecie. Wiele krajów w Europie i Azji Centralnej cechuje niskie spożycie ryb w przeliczeniu na mieszkańca, chociaż niektóre z krajów korzystają z projektów rozwoju akwakultury wdrażanych przez FAO – w celu zwiększenia dostępności ryb na rynkach krajowych i obniżenia cen ryb.

”Rybactwo śródlądowe ma ogromne znaczenie – jako źródło utrzymania dla ludzi, dla bezpieczeństwa żywnościowego oraz zrównoważonego pod względem środowiskowym rozwoju”, powiedziała dr Victoria Chomo, główny specjalista ds. rybołówstwa i akwakultury w FAO.

Wpływ zmian klimatycznych

Zmiany klimatyczne i ekstremalne zjawiska pogodowe stanowią zagrożenie dla trwałości rybactwa śródlądowego i akwakultury. Dane i badania dotyczące wpływu zmian klimatycznych na zasoby wodne są wciąż ograniczone, niemniej eksperci FAO uważają, że będą one oddziaływać na cały łańcuch troficzny i wszystkie zasoby ryb.

Wpływ, o którym mowa będzie uzależniony od regionu i szerokości geograficznej, a także od gatunków ryb i zdolności dzikich populacji do dostosowania się do nowych warunków. Na planowanym sympozjum, które poprzedzi  sesję Komisji Doradczej do praw Europejskiego Rybołówstwa Śródlądowego i Akwakultury (EIFAAC), eksperci omówią kwestie adaptacji rybactwa śródlądowego i akwakultury do zmian klimatycznych.

Członkami Komisji Doradczej ds. Europejskiego Rybołówstwa Śródlądowego i Akwakultury są: Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Unia Europejska, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Więcej informacji nt. konferencji znajduje się tutaj.

O Komisji Doradczej ds. Europejskiego Rybołówstwa Śródlądowego i Akwakultury (EIFAAC)

Biuro Prasowe MGMiŻŚ